Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 175–175 | Cite as

Toename van soa

Journaal
  • 17 Downloads

Literatuur

  1. Jaarverslag 2000 Geslachtsziektenbestrijding GGGD, Amsterdam.Google Scholar
  2. Van Bergen JEAM. Sterke toename van infecties met Gonorroe en Chlamydia in Gezondheidscentrum Amsterdam Zuid-Oost. Ned Tijdschr Geneesk. [In druk]Google Scholar
  3. Van de Laar MJW et al. Registratie van SOA enGoogle Scholar
  4. HIV consulten bij GGD's en soa-poliklinieken: jaarverslag 2000. Bilthoven: RIVM-rapport 441500013. 4. Kinghorn G. A sexual health and HIV strategy for England. BMJ 2001;323:243-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Personalised recommendations