Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 11, pp 168–169 | Cite as

Belangenverstrengeling

Journaal

Samenvatting

Waardevrije wetenschap en niet-beïnvloedbare wetenschappers: die ideale wereld bestaat niet. Onderzoekers hebben allerlei banden met de overheid, met belangenorganisaties en met de industrie. Een belangrijk deel van het onderzoek op universiteiten wordt door derden gefinancierd. Soms door grote onafhankelijke subsidiegevers als ZonMw, maar ook door de farmaceutische industrie. Dat is allemaal niet zo erg, ware het niet dat er een verband is tussen uitkomsten van onderzoek en financiers. Onderzoek dat door de farmaceutische industrie wordt betaald heeft vaker een positieve uitkomst voor het onderzochte middel dan onafhankelijk onderzoek.1 En positief onderzoek haalt de publiciteit nu eenmaal vaker. In augustus verschenen nog grote koppen in de krant dat toevoegen van clodiprogrel aan acetylsalicylzuur levens van patiënten die bijna een hartinfarct hadden zou redden. Het artikel in de New England Journal of Medicine is iets genuanceerder. Bij goed lezen blijkt dat het verschil minimaal is. In de clopidrogelgroep kreeg 9,3% een cardiovasculair event 3-12 maanden na de start en in de controlegroep 11,4%.2 Het is een methodologisch prima onderzoek. Om nu de waarde van resultaten te kunnen schatten, is het plezierig te weten dat het onderzoek werd betaald en verricht en opgeschreven door de fabrikant van clopidrogel.

belangenverstrengeling journaalbericht redactionele aangelegenheid 

Literatuur

  1. Stelfox HT, Chua G, O'Rourke K, Detsky AS. Conflict of interest in the debate over calcium channel antagonists. N Eng J Med 1998;328:101-5.CrossRefGoogle Scholar
  2. CURE investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med 2001;345:494-502.Google Scholar
  3. Hussain A, Smith R. Declaring financial competing interests: survey of five general medical journals. BMJ 2001;323:263-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations