Advertisement

IMT-meting in de bedrijfsgeneeskundige praktijk

 • Jaap van Dijk
 • Roderik Kraaijenhagen
Commentaar
 • 19 Downloads

Samenvatting

In hun artikel beschrijven Blekemolen en Vodegel1 een door hen uitgevoerde studie in het kader van een preventief medisch onderzoek (PMO) gericht op preventie van hart- en vaatziekten (HVZ) waarbij zij de resultaten vergelijken van de SCORE-methode, een inspannings-ecg (xecg) en een intimamediadikte- en plaquemeting van de art. carotis (C-IMT+P) om het toekomstige risico op HVZ te bepalen.

Literatuur

 1. 1.
  Blekemolen JRM, Vodegel MIC. Toepassing van carotis intimamediadikte- en plaquemetingen bij preventief medisch onderzoek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2009; 17: 185–190.Google Scholar
 2. 2.
  European guidelines on CVD prevention, 2007. http://www.escardio.org.
 3. 3.
  CBO-richtlijn Cardiovasculair risicomanagement. http://www.cbo.nl, 2006.
 4. 4.
  Laukkanen JA, Makikallio TH, Rauramaa R, Kurl S. Asymptomatic ST-segment depression during exercise testing and the risk of sudden cardiac death in middle-aged men: a population-based follow-up study. Eur Heart J 2009; 30: 558–565.Google Scholar
 5. 5.
  Lorenz MW, Markus HS, Bots ML, et al. Prediction of clinical cardiovascular events with carotid intimamedia thickness: a systematic review and meta-analysis. Circulation 2007; 115: 459–467.Google Scholar
 6. 6.
  Colkesen BE, Ferket BS, Hoppener MR, et al. Individualized stepped care prevention based on voluntary risk profiling; a promising approach to battle the chronic disease burden. Abstract ESC Barcelona, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Jaap van Dijk
  • 1
 • Roderik Kraaijenhagen
 1. 1.

Personalised recommendations