Advertisement

NVVG

Verenigingsnieuws
  • 6 Downloads

De Verzameling Verzekeringsgeneeskunde

Voor u ligt de eerste berichtgeving van de NVVG in 2009. Gebruikelijk is een terugblik te geven over het afgelopen jaar. Nu ik besloten heb om dit jaar mijn voorzitterschap te beëindigen, en daarmee ook een stukje afronding van mijn nevenactiviteiten te bewerkstelligen, wil ik teruggaan naar januari 1987, toen ik mijn eerste schreden binnen de Gemeenschappelijk Medische Dienst (GMD) zette.

De GMD was een publiek adviesorgaan, niet alleen voor de arbeidsongeschiktheidswetten uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen, maar ook voor de voorzieningen, aanvullende uitkeringen kinderbijslag, enzovoort. Kortom, de verzekeringsarts bewoog zich op een breed terrein en moest vele regelingen en hun criteria beheersen. In de strijd rondom de herinrichting van de uitvoering van de verschillende regelingen begin jaren 90 zijn veel taken bij de verzekeringsarts weggehaald. De GMD werd opgeheven en de verzekeringsartsen bij de bedrijfsvereniging ondergebracht....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Personalised recommendations