Advertisement

Geen relatie tussen ervaren stress en verzuim

  • C. P. J. Everaert
Voor u gelezen
  • 104 Downloads

samenvatting

Auteurs van ArboNed en de Universiteit van Groningen onderzochten in een cross-sectioneel onderzoek op twee niveaus de relatie tussen stressfactoren en ziekteverzuim bij werknemers van een verzekeringsmaatschappij. Mogelijke stressoorzaken, regelmogelijkheden en ervaren steun van collega's en leiding zijn op het niveau van individuele medewerkers bepaald met een vragenlijstonderzoek. Op afdelingsniveau werd de mentale belasting door een A&O-psycholoog vastgesteld door middel van interviews van leiding en medewerkers. Geregistreerde verzuimgegevens werden verkregen over 2001 en 2002. Het individuele stressonderzoek werd halverwege deze periode uitgevoerd. Verzuimgegevens waren beschikbaar van alle 395 medewerkers, werkzaam in de vier afdelingen van de organisatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • C. P. J. Everaert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations