Advertisement

Cervicale hernia veroorzaakt door het werk?

 • G. van WervenEmail author
 • P. P. F. M. Kuijer
 • M. H. W.  Frings-Dresen
Signaal
 • 39 Downloads

Samenvatting

Is een cervicale hernia bij een chirurg een beroepsziekte? Via de helpdesk ontvangt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten vragen over de relatie tussen cervicale hernia (of cervicaal radiculair syndroom) en werk. Deze vragen vormden de aanleiding om een systematische literatuurstudie uit te voeren, met als vraag: Welke werkgerelateerde factoren verhogen het risico op het krijgen van een cervicale hernia?

beroepsziekte cervicale hernia cervicaal radiculair syndroom arbeid risicofactoren 

Literatuur

 1. 1.
  Werven G van. Cervicale hernia: Diagnostische criteria, incidentie, prevalentie en (werkgerelateerde) risicofactoren. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC/UvA. Bachelorscriptie Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam. 2007.Google Scholar
 2. 2.
  NVAB. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Richtlijnen voor bedrijfartsen: Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm schouder of nek. Geautoriseerde richtlijnen 2003. 69–73.Google Scholar
 3. 3.
  Ross AM, Segal J, Borenstein D, et al. Prevalence of spinal disc disease among interventional cardiologists. Am J Cardiol 1997; 79: 68–70.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Jensen MV, Tüchsen F, Ørhede E. Prolapsed cervical intervertebral disc in male professional drivers in Denmark, 1981-1990: a longitudinal study of hospita-lizations. Spine 1996; 21: 2352–2355.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Echarri JJ, Forriol F, Influence of the type of load on the cervical spine: a study on Congolese bearers. Spine J 2005; 5: 291–296.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Kelsey JL, Githens PB, Walter SD, et al. An epidemiolo-gical study of acute prolapsed cervical intervertebral disc. J Bone Joint Surg 1984; 66A: 907–914.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Mundt DJ, Kelsey JL, Golden AL, et al. An epidemiologic study of sports and weight lifting as possible risk factors for herniated lumbar and cervical discs. Am J Sports Med 1993; 21: 854–860.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • G. van Werven
  • 1
  Email author
 • P. P. F. M. Kuijer
 • M. H. W.  Frings-Dresen
 1. 1.

Personalised recommendations