Advertisement

Taal

  • Simon Knepper
Column
  • 20 Downloads

Samenvatting

Taal kan wonderen verrichten. Nog niet zolang geleden bijvoorbeeld riep een onbekend gebleven genie ‘competenties’. Inmiddels drommen kuddes academici samen en roepen ‘competenties, competenties!’. Marten Toonder zou er een prachtig Bommelverhaal van maken. Hoe sterk is de autonomie van gezonde mensen eigenlijk? Managers verstaan de kracht van taal beter dan artsen. Zij uiten zich in onbegrijpelijk jargon dat voornamelijk bestaat uit afkortingen en Amerikaanse leuzen. Want dat is – nog wel – de taal van de macht. Want daar gaat het om. Imponeren, duidelijk maken dat je erbij hoort, dat je de baas bent. Daarom schurkt het management-jargon aan tegen de taal van informatietechnologen. Alles onder controle, alles beheersen, alles kunnen weten – op een knop drukken en er gebeurt wat je wil.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Simon Knepper
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations