Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 40, Issue 3, pp 113–131 | Cite as

Dementie en technologie. Een studie naar de toepassingen van techniek in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

 • N. Nijhof
 • J. E. W. C. van Gemert-Pijnen
 • D. A. J. Dohmen
 • E. R. Seydel

Samenvatting

Doel: De mogelijkheden te verkennen voor de toepassing van technologie bij dementie zodat gefundeerde afwegingen te maken zijn voor de inzet ervan in de zorg. Methode: Inventarisatie naar geïmplementeerde en geëvalueerde internationale en nationale projecten van technologietoepassingen bij mensen met dementie en hun verzorgers. Hierbij is gekeken naar drie categorieën technologie, (1) gericht op hulp gerelateerd aan symptomen van dementie, (2) sociaal contact en gezelschap voor de persoon met dementie en (3) gezondheidsmonitoring en veiligheid voor de persoon met dementie.

Resultaten: Er zijn 18 internationale en 8 nationale studies geïncludeerd. De eerste resultaten van technologietoepassingen bij mensen met dementie lijken veelbelovend. Er zijn significante verbeteringen aangetoond op het gebied van de kwaliteit van leven en effecten op gedrag (zoals minder vallen). Mantelzorgers en mensen met dementie zijn tevreden over de bruikbaarheid van de verschillende technologieën. De aanschaf- en gebruikskosten zijn daarentegen nog vaak aan de hoge kant. De arbeidssatisfactie onder zorgpersoneel over het gebruik van technologie in de zorg is weinig onderzocht. Conclusie: Hoewel technologie de zelfredzaamheid kan bevorderen is weinig bekend over de effecten ervan voor de mensen met dementie, het zorgpersoneel en de zorgorganisatie. Technologie wordt vaak nog ongericht en ongefundeerd ingezet in de zorg. Daardoor ontbreekt zicht op de effecten ervan voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de arbeidssatisfactie van personeel. Vervolgonderzoek zal zich richten op de vraag wat technologie kan betekenen voor mensen met dementie en hun verzorgers op het gebied van kwaliteit van leven, gevoel van veiligheid en arbeidssatisfactie.

technologie Telehealth mensen met dementie mantelzorgers zorgverleners 

Dementia and technology. A study of technology interventions in the healthcare for dementia patients and their caregivers

PurposeTo explore the possibilities for IT interventions in care of older persons with dementia. Method: Inventory of international and national studies on implemented technology interventions for the care of persons with dementia and their caregivers. Three categories of technology are distinguished: (1) help with symptoms of dementia (2) social contact and company for the patient, and (3) health monitoring and safety. Results: Eighteen international and eight national studies are included. The first results of the effects of technology interventions for patients with dementia look promising. Evidence exists for significant improvements as to the quality of life and effects on behaviour (such as less falling). The caregivers and healthcare professionals are satisfied with the usability of the technology. The purchase and user costs, however, are often too high. The labour satisfaction of healthcare professionals in relation to the use of technology has rarely been studied. Conclusion: Although technology can improve the ability to cope with certain consequences of dementia, the effects of technology for dementia patients, caregivers and healthcare professionals has not yet been extensively studied. Further research may focus on effects of technology for people with dementia and their caregivers as to their quality of life, feeling of safety and work satisfaction, respectively.

Technology Telehealth dementia patients caregivers healthcareprofessionals 

Literatuur

 1. 1.
  Leeuw JJ van der. Domotica voor thuiswonende mensen met dementie. Stand van zaken 2008. Vilans: Utrecht, 2008.Google Scholar
 2. 2.
  Nouws H, Sanders L, Heuvelink J. Domotica voor dementerenden. De eerste ervaringen in het Leo Polakhuis te Amsterdam en het Molenkwartier te Maassluis. Amersfoort: De Vijfde Dimensie, 2006.Google Scholar
 3. 3.
  Leeuw JJ van der. Ambient intelligent- technologie in de (woon) zorg. Vilans: Utrecht, 2007.Google Scholar
 4. 4.
  Lauriks S, Reinersmann A, Roest HG van der, Meiland FJM, Davies RJ, Moelaert F, Mulvenna MD, Nugent CD, Droes RM. Review of ICT based services for identified unmet needs in people with dementia. Aging Research Reviews 2007; 6: 223-246.Google Scholar
 5. 5.
  Lee JH, Kim JH, Jhoo JH, Lee KU, Kim KW, Lee DY, Woo JI. A telemedicine system as a care modality for dementia patients in Korea. Alzheimer Disease & Associated Disorders 2000; 14(2): 94-101.Google Scholar
 6. 6.
  Czaja SJ, Ruber MP. Telecommunications technology as an aid to family caregivers of persons with dementia. Psychosomatic Medicine 2002; 64; 469-476. Google Scholar
 7. 7.
  Finkel S, Czaja SJ, Schulz R, Martinovich Z, Harris C, Pezzuto D. E-Care: A Telecommunications technology intervention for family caregivers of dementia patients. American journal geriatry Psychiatry 2007; 15: 443- 448.Google Scholar
 8. 8.
  Woolham, J. Safe at Home. The effectiveness of assistive technology in supporting the independence of people with dementia. Hawker publications: London, 2006.Google Scholar
 9. 9.
  Adlam T, Faulkner R, Orpwood R, Jones K, Macijauskiene J, en Buraitiene A. The Installation and Support of internationally distributed equipment for people with dementia. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 2004; 8-3: 253- 257.Google Scholar
 10. 10.
  Kinney JM, Kart CS. Not quite a panacea: Technology to facilitate family caregiving for elders with dementia. Technology Innovations and Aging 2006;30-2: 64-66.Google Scholar
 11. 11.
  Cahill S, Begley E, Faulkner JP, Hagen I. Findings from Ireland on the use and usefulness of assistive technology for people with dementia. Technology and Disability 2007; 19: 133-142.Google Scholar
 12. 12.
  Orpwood R, Gibbs C, Adlam T, Faulkner R, Meegahawatte D. The design of smart homes for people with dementia- user interface aspects. Universal Access in the information society 2005; 4: 156-164.Google Scholar
 13. 13.
  Astell AJ, Ellis M, Alm N, Dye J, Campbell J, Gowans G. Facilitating communication in dementia with multimedia technology. Brain and Language 2004; 91: 80-81.Google Scholar
 14. 14.
  Miskelly F. A novel system of electronic tagging in patients with dementia and wandering. Age and ageing 2004; 33: 304-306.Google Scholar
 15. 15.
  Kinney JM, Kart CS, Murdoch LD, Ziemba TF. Challenges in caregiving and creative solutions: using technology to facilitate caring for a relative with dementia. Ageing International 2003; 3: 295-314.Google Scholar
 16. 16.
  Vilans. Verenigde Staten: Univerisiteit van Florida, Alzheimerwatcher. [webpage] 2006 [cited 2008 5 juni]; Available from: http://www.domoticawonenzorg.nl/smartsite.dws?id=103539Google Scholar
 17. 17.
  Engstrom M, Ljunggren B, Lindqvist R, Carlsson M. Staff perceptions of job satisfaction and life situation before and 6 and 12 months after increased information technology support in dementia care. Journal of Telemedicine and Telecare 2005; 11-6: 304-309.Google Scholar
 18. 18.
  Mahoney DF. A content analysis of an Alzheimer family caregivers’ virtual focus group. American Journal of Alzheimer’s Disease 1998; 13: 309-316.Google Scholar
 19. 19.
  Orpwood R, Sixsmith A, Torrington J, Chadd J, Gibson G, Chalfont G. Designing technology to support quality of life of people with dementia. Technology and Disability 2007; 19: 103-112.Google Scholar
 20. 20.
  Miskelly F. Electronic tracking of patients with dementia and wandering using mobile phone technology. Age and ageing 2005; 34: 497- 518.Google Scholar
 21. 21.
  Duff P, Dolphin C. Cost-benefit analysis of assisitive technology to support independence for people with dementia – Part 2: Results from employing the ENABLE cost- benefit model in practice. Technology and Disability 2007; 19: 79-90.Google Scholar
 22. 22.
  Mihalidis A, Carmichael A, Boger J, Fernie, G. An intelligent environment to support aging-in-place, safety, and independence of older adults with dementia. Ubi Health symposium, 2003.Google Scholar
 23. 23.
  Lauriks S, Osté JP, Hertogh CMPM, Droes, RM. Effectenonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Amsterdam: GGD, 2008Google Scholar
 24. 24.
  Leeuw JJ van der. Pilot met unattended autonomous surveillance (UAS) van TNO. Utrecht: Vilans, 2008.Google Scholar
 25. 25.
  Vlaskamp F, Vlieger S de,Willems C. Pilot Monitoring gedrag. Advies aan Zorggroep Noord Limburg. Hoensbroek: iRv, 2006.Google Scholar
 26. 26.
  Willems C, Leeuw J van der. De praktijk: domotica voor thuiswonende mensen met dementie. Ede; 2008.Google Scholar
 27. 27.
  Homans H, Jong R de. Opella, ondersteuning op maat. Wageningen: Opella, 2007.Google Scholar
 28. 28.
  Vilans. Kerkrade: Groepswoningen/ verpleeghuis Lückerheide. [webpage] 2008 [cited 2008 6 juni]; Available from: http://www.domoticawonenzorg.nl Google Scholar
 29. 29.
  Willems C, Golsteijn-Kramer D. Lifestylemonitoring. Mogelijkheden voor innovaties in de zorg. Hoensbroek: IRv, 2006.Google Scholar
 30. 30.
  Marshall M. Technology to help people with dementia remain in their own homes. Generations 1999; 23: 85-87.Google Scholar
 31. 31.
  Nijhof N, Ben Allouch S, Perdok S, Seydel ER. Telemedicine bij zorgprofessionals. Universiteit Twente: Enschede, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • N. Nijhof
  • 1
 • J. E. W. C. van Gemert-Pijnen
 • D. A. J. Dohmen
 • E. R. Seydel
 1. 1.

Personalised recommendations