Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 3, pp 93–102 | Cite as

Borderline–pathologie: post–traumatische stoornis of ontwikkelingsstoornis?

Theoretische en therapeutische consequenties
 • Myriam van Gael
Article

Abstract

De laatste jaren werd steeds meer aandacht besteed aan de rol van (vooral seksueel) misbruik in de kindertijd bij de ontwikkeling van de borderline–persoonlijkheidsstoornis. De bestaande psychodynamische theorieën met betrekking tot de ontwikkeling van borderline–psychopathologie moeten in dit licht kritisch her–onderzocht worden. Het ontwikkelingsperspectief en het trauma–perspectief moeten geïntegreerd worden om volledig inzicht te krijgen in de borderline–pathologie. Deze bevindingen noodzaken tot een heroriëntatie op de borderline–diagnose en tot een herziening van de therapeutische praktijk. Dit artikel behelst een poging om de diagnostische en therapeutische consequenties van de bedoelde integratie te onderzoeken.

Notes

Literatuur

Literatuur

 1. Abend, S.H., Porder, M.S., & Willick, M.S. (1983). Borderline patients: psychoanalytic perspectives. Madison: International Universities Press.Google Scholar
 2. Adler, G., & Buie, D.H. (1979). Aloneness and borderline psychopathology: the possible relevance of child developmental issues. International Journal of Psycho–Analysis 60, 83–96.PubMedGoogle Scholar
 3. Akiskal, H.S., Chen, S.E., Davis, G.C., Puzantian, V.R., Kashganian, M., & Bolinger, J.M. (1985). Borderline: an adjective in search of a noun. Journal of Clinical Psychiatry 46, 41–48.PubMedGoogle Scholar
 4. Alpert, J.L. (1994). Analytic reconstruction in the treatment of an incest survivor. Psychoanalytic Review 81, 217–235.PubMedGoogle Scholar
 5. Bezirganian, S., Cohen, P., & Brook, J.S. (1993). The impact of mother–child interaction on the development of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry 150, 1836–1842.PubMedGoogle Scholar
 6. Bleiberg, E. (1994). Borderline disorders in children and adolescents: the concept, the diagnosis, and the controversies. Bulletin of the Menninger Clinic 58, 169–196.PubMedGoogle Scholar
 7. Bradley, S.J. (1979). The relationship of early maternal separation to borderline personality in children and adolescents: a pilot study. American Journal of Psychiatry 136, 424–427.PubMedGoogle Scholar
 8. Buie, D.H. & Adler, G. (1982). Definitive treatment of the borderline personality. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy 9, 51–87.PubMedGoogle Scholar
 9. Frank, H., & Paris, J. (1981). Recollections of family experience in borderline patients. Archives of General Psychiatry 38, 1031–1034.PubMedGoogle Scholar
 10. Gallagher, R.E., Barbara, L.F., Hurt, S.W., Stone, M.H., & Hull, J.W. (1992). Retrospective assessment of traumatic experiences (RATE ). Journal of Personality Disorders 6, 99–108.Google Scholar
 11. Gelinas, D. (1983). The persisting negative effects of incest. Psychiatry, 46, 312–332.PubMedGoogle Scholar
 12. Goldman, S.J., D'Angelo E.J., & DeMaso, D.R. (1993). Psychopathology in the families of children and adolescents with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry 150, 1832–1835.PubMedGoogle Scholar
 13. Grinker, R.R., Werble, B., & Dryer, R. (1968). The borderline syndrome: a behavioral study of ego functions. New York: Basic Books.Google Scholar
 14. Gunderson, J.G., Kerr, J., & Englund, D.W. (1980). The families of borderlines: a comparative study. Archives of General Psychiatry 37, 27–33.PubMedGoogle Scholar
 15. Gunderson, J.G., & Sabo, A.N. (1993). The phenomenological and conceptual interface between borderline personality disorder and PTSD. American Journal of Psychiatry 150, 19–27.PubMedGoogle Scholar
 16. Herman, J.L. (1993). Trauma en herstel; de gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld. Amsterdam: Wereldbibliotheek (oorspronkelijke Amerikaanse uitgave: 1992).Google Scholar
 17. Hummelen, J.W. (1995). Een toepassing van het metamodel van Gedo bij de behandeling van borderline patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 343–355.Google Scholar
 18. Kernberg, O.F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.Google Scholar
 19. Kernberg, O.F. (1984). Severe personality disorders: psychotherapeutic strategies. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
 20. Kernberg, O.F. (1992). Agression in personality disorders and perversions. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
 21. Kernberg, O.F. (1994). Agression, trauma, and hatred in the treatment of borderline patiënts. Psychiatric Clinics of North America 17, 701–714.PubMedGoogle Scholar
 22. Kirshner, L.A. (1994). Trauma, the good object, and the symbolic: a theoretical integration. International Journal of Psycho–Analysis 75, 235–242.PubMedGoogle Scholar
 23. Kroll, J. (1993). PTSD/borderlines in therapy. Finding the balance. New York: W.W. Norton & Company.Google Scholar
 24. Landecker, H. (1992). The role of childhood sexual trauma in the etiology of borderline personality disorder: considerations for diagnosis and treatment. Psychotherapy 29, 234–242.Google Scholar
 25. Loranger, A.W., Oldham, J.M., & Tulis, E.H. (1982). Familial transmission of DSM–III borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry 39, 795–799.PubMedGoogle Scholar
 26. Loranger, A.W., & Tulis, E.H. (1985). Family history of alcoholism in borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry , 42, 153–157.PubMedGoogle Scholar
 27. Ludolph, P.S., Westen, D., Misle, B., Jackson, A., Wixom, J., & Wiss, F.C. (1990). The borderline diagnosis in adolescents: symptoms and developmental history. American Journal of Psychiatry, 147 , 470–476.PubMedGoogle Scholar
 28. M.S. Mahler, (1972). Rapprochement subphase of the separation–individuation process. Psychoanalytic Quarterly 41, 487-506.PubMedGoogle Scholar
 29. Masterson, J.F. (1972). Treatment of the borderline adolescent: a developmental approach. New York: Wiley.Google Scholar
 30. Masterson, J.F., & Rinsley, D.B. (1975). The borderline syndrome: the role of the mother in the genesis and psychic structure of the borderline personality. International Journal of Psycho–Analysis 56, 163–177.PubMedGoogle Scholar
 31. Nicolai, N. (1991). Incest als trauma: implicaties en consequenties voor de behandeling. Tijdschrift voor Psychotherapie 17, 12–30.Google Scholar
 32. Ogata, S.N., Silk, K.R., & Goodrich, S. (1990). The childhood experience of the borderline patient. In P.S. Links (Ed.), Family environment and borderline personality disorder (pp. 85–103). Washington DC: American Psychiatric Press.Google Scholar
 33. Park, L.C., Imboden, J.B., Park, T.J., Hulse, S.H., & Unger, H. T. (1992). Giftedness and psychological abuse in borderline personality disorder: their relevance to genesis and treatment. Journal of Personality Disorders 6, 26–240.Google Scholar
 34. Perry, J.C., & Herman, J.L. (1993). Trauma and defense in the etiology of borderline personality disorder. In J. Paris (Ed.), Borderline personality disorder. Etiology and treatment. Washington, DC: American Psychiatric Press.Google Scholar
 35. Price, M. (1993). The impact of incest on identity formation in women, Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 21, 213–228.PubMedGoogle Scholar
 36. Rinsley, D.B. (1978). Borderline psychopathology: a review of etiology, dynamics and treatment. International Review of Psychoanalysis 5, 45–54.Google Scholar
 37. Soloff, P.H., & Millward J.W. (1983). Developmental histories of borderline patients. Comprehensive Psychiatry 24, 547–588.CrossRefGoogle Scholar
 38. Stern, A. (1983). Psychoanalytic investigation and therapy in the borderline group of neuroses. Psychoanalytic Quarterly 7, 467–489.Google Scholar
 39. Van der Kolk, B.A., & Fisler, R.E. (1994). Childhood abuse and neglect and loss of self–regulation. Bulletin of the Menninger Clinic 58, 145–168.PubMedGoogle Scholar
 40. Van der Kolk, B.A., Hostetler, A., Herron, N., & Fisler, R.E. (1994). Trauma and the development of borderline personality disorder. Psychiatric Clinics of North America 17, 715–730.PubMedGoogle Scholar
 41. Zanarini, M.C., Gunderson, J.G., Marino, M.F., Schwartz, E.O., & Frankenburg, F.R. (1990). Psychiatric disorders in the families of borderline outpatient. In P.S. Links (Ed.), Family environment and borderline personality disorder (pp. 67–84). Washington DC: American Psychiatric Press.Google Scholar
 42. Zweig–Frank, H., & Paris, J. (1991). Parents' emotional neglect and overprotection according to the recollections of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry 148, 648–651.PubMedGoogle Scholar

Eerdere publikaties van de auteur:

 1. Enkele aspecten in de klinische behandeling van patiënten met borderline persoonlijkheidsorganisatie. In Psychiatrie en Verpleging,1991, nr. 6.Google Scholar
 2. Hantering van splitsingsmechanismen: verdeeldheid en integratie van de patiënt, van de psychotherapeut en van het behandelteam. In Tijdschrift Klinische Psychologie, 1994, nr. 3.Google Scholar
 3. Integrerende klinische psychotherapie voor de borderline patiënt. In J.L.L. Derksen & H. Groen (red.), Handboek voor de behandeling van borderline patiënten. Utrecht: De Tijdstroom, 1994.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Myriam van Gael
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations