Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 6, pp 248–251 | Cite as

De gezinstherapie van de toekomst

 • Anke Savenije
Ontwikkelingen in de Psychotherapie

Samenvatting

Een aantal jaren geleden was gezinstherapie na een revolutionair begin tamelijk overzichtelijk. Er was een aantal herkenbare stromingen: de structurele van Minuchin; de strategische, ontwikkeld door Haley en door de groep rond Watzlawick; daarnaast de intergenerationele, die zich in Nederland vooral georganiseerd had rond Boszormenyi–Nagy; later, maar met hetzelfde revolutionaire elan werd de cybernetische stroming geïntroduceerd, die ontwikkeld was door Selvini Palazzoli en anderen.

Literatuur

 1. Boeckhorst, F.W.A. (1992). Theoretische ontwikkelingen in de systeemtherapie. Systeemtherapie, 4, 126–140.Google Scholar
 2. Dare, Ch., Eisler, I., Colahan, M., Crowther, C., Senior, R., & Asen, E. (1995). The listening heart and the chi square: Clinical and empirical perceptions in the family therapy of anorexia nervosa. Journal of Family Therapy, 17, 31–59.CrossRefGoogle Scholar
 3. Dare, Ch., Eisler, I., Russell, G.F.M., & Szmukler, G.I. (1990). De gevolgen voor theorie en klinische praktijk van een gecontroleerd onderzoek naar gezinstherapie bij anorexia nervosa. Gezinstherapie, 2, 137–164.Google Scholar
 4. Dell, P. (1989). Violence and the systemic view: The problem of power. Family Process, 28(1), 1–14.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Huijser, E. (1993). Gezinstherapie en de belangen van vrouwen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 19, 151–161.CrossRefGoogle Scholar
 6. Left, J.P., & Vaughn, C.E. (1985). Expressed emotion in families: Its significance for mental Illness. New York: Guilford.Google Scholar
 7. Luepnitz, D.A. (1988). The family interpreted. Feminist theory and clinical practice. New York: Basic Books.Google Scholar
 8. Pas, A. van der (1990). Misverstanden omtrent de systeemoptiek. Systeemtherapie, 2, 179–199.Google Scholar
 9. Rijnders, P.B.M., & Nicolai, N.J. (1992). Systeemtheorie en systeemtherapie: een paar apart. Tijdschrift voor Psychotherapie, 18, 70–87.CrossRefGoogle Scholar
 10. Savenije, A. (1993). Gender, congresverslag van het 5th WFTC. Systeemtherapie, 5(3), 173–185.Google Scholar
 11. Strenger, C. (1991). Between hermeneutics and science. Madison: International Universities Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

 • Anke Savenije
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations