Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 6, pp 248–251

De gezinstherapie van de toekomst

  • Anke Savenije
Ontwikkelingen in de Psychotherapie

DOI: 10.1007/BF03079249

Cite this article as:
Savenije, A. PSIE (1995) 21: 248. doi:10.1007/BF03079249

Samenvatting

Een aantal jaren geleden was gezinstherapie na een revolutionair begin tamelijk overzichtelijk. Er was een aantal herkenbare stromingen: de structurele van Minuchin; de strategische, ontwikkeld door Haley en door de groep rond Watzlawick; daarnaast de intergenerationele, die zich in Nederland vooral georganiseerd had rond Boszormenyi–Nagy; later, maar met hetzelfde revolutionaire elan werd de cybernetische stroming geïntroduceerd, die ontwikkeld was door Selvini Palazzoli en anderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Anke Savenije
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations