Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 1, pp 37–40 | Cite as

Psychiater–psychotherapeut: een LAT–relatie?

  • J. Dehing
Gehoord

Samenvatting

Meer dan negentig psychiaters en psychiaters in opleiding schreven in voor de Tweede Studiedag van de Vlaamse Vereniging van Psychiaters–Psychotherapeuten (VVPP) op vrijdag 6 mei 1994 in ‘Het Pand’ te Gent. De ludieke titel wilde de aandacht trekken naar de raakpunten en tegenstellingen die bestaan tussen psychiatrie en psychotherapie: moet de tweeledige functie van de psychiater–psychotherapeut leiden tot een gespleten den– ken, of biedt zij, integendeel, interessante mogelijkheden?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • J. Dehing
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations