Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 20, Issue 4, pp 169–171 | Cite as

Multiple Personality Disorder in The Netherlands

  • Chris Koopmans
Gelezen

Samenvatting

Tien jaar geleden waren nog weinig hulpverleners op de hoogte van de meervoudige–persoonlijkheidsstoornis (MPS). Patiënten met deze stoornis werden als zodanig nauwelijks gediagnostiseerd, laat staan adequaat behandeld. De kennis van het grote publiek over deze ‘romantische waanzin’ werd opgedaan in het psycho–thriller–circuit. Sindsdien is de belangstelling voor de MPS in Nederland exponentieel gegroeid: workshops, congressen, opleidingsgroepen, publikaties van professionelen en leken, documentaires, een departementale werkgroep, een patiëntenvereniging, een eerste klinische behandelsetting, de oprichting van de Vlaams–Nederlandse vereniging voor de bestudering van dissociatieve stoornissen, een bijzonder hoogleraar, enzovoort. Ongetwijfeld een razendsnelle en succesvolle ontwikkeling.

Literatuur

  1. S. Boon en N. Draijer Multiple Personality Disorder in The Netherlands. Proefschrift op naam van S. Boon. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 1993, 261 pag., prijs ƒ 65,–.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1994

Authors and Affiliations

  • Chris Koopmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations