Neuropraxis

, Volume 10, Issue 5, pp 136–139 | Cite as

Ontoerekeningsvatbaarheid: een achterhaalde notie?

 • Arno Wouters
Artikelen
 • 70 Downloads

Abstract

Steeds meer wetenschappers pleiten op neurowetenschappelijke gronden voor de afschaffing van de notie van ontoerekeningsvatbaarheid. Dit artikel is een beschouwing van een voorbeeld van zo'n pleidooi en laat zien dat het berust op een verkeerde veronderstelling betreffende de gronden van ontoerekeningsvatbaarheid.

Literatuur

 1. Broughton, R., Billings, R. et al. (1994). Homicidal Somnambulism: A Case Report. Sleep 17(3): 253-264.Google Scholar
 2. Cartwright, R. (2004). Sleepwalking violence: a sleep disorder, a legal dilemma, and a psychological challenge. American journal of psychiatry 161(7): 1149-58.Google Scholar
 3. Dennett, D.C. (2003). Freedom Evolves, Viking Press.Google Scholar
 4. Gazzaniga, M.S. (2005). The Ethical Brain, Dana Press.Google Scholar
 5. Lamme, V.A.F. (2006). De geest uit de fles. In: Redes ter gelegenheid van de 374ste Dies Natalis van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, Vossiuspers, 13-35.Google Scholar
 6. De radiouitzending van Noorderlicht is beschikbaar op het internet via <http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/25204112/>

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Arno Wouters
  • 1
 1. 1.A.G. Woutersfilosoof, Radboud Universiteit Nijmegen, Heyendaal InstituutNijmegen

Personalised recommendations