Participatieve managementstrategie voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s

 • V. Hermans
 • J. Malchaire
 • A. Piette
 • J. Van Peteghem
 • S. Bulterys
 • G. Moens
Voor de praktijk
 • 48 Downloads

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een strategie voor een coherent en efficiënt preventieprogramma op het vlak van welzijn op het werk vanuit een participatieve benadering. Deze globale benadering is niet alleen noodzakelijk op één werkplek, maar ook voor het geheel van de arbeidsomstandigheden op het werk.

risicomanagement strategie participatieve screening welzijn 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • V. Hermans
  • 1
 • J. Malchaire
 • A. Piette
 • J. Van Peteghem
 • S. Bulterys
 • G. Moens
 1. 1.

Personalised recommendations