Advertisement

Participatieve managementstrategie voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s

 • V. HermansEmail author
 • J. Malchaire
 • A. Piette
 • J. Van Peteghem
 • S. Bulterys
 • G. Moens
Voor de praktijk
 • 68 Downloads

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een strategie voor een coherent en efficiënt preventieprogramma op het vlak van welzijn op het werk vanuit een participatieve benadering. Deze globale benadering is niet alleen noodzakelijk op één werkplek, maar ook voor het geheel van de arbeidsomstandigheden op het werk.

risicomanagement strategie participatieve screening welzijn 

Literatuur

 1. 1.
  Council Directive 89/391, European Union.Google Scholar
 2. 2.
  Malchaire J. SOBANE strategie en opsporingsgids, Brussel: FOD WASO, 2007, 109 pp.Google Scholar
 3. 3.
  European Agency for Safety and Health at Work. Priorities for occupational Safety and Health in the EU-25, 2006, 36 pp.Google Scholar
 4. 4.
  www.sme.cordis.lu, geraadpleegd op 05/04/2007.Google Scholar
 5. 5.
  ‘Veiligheid op de bedrijfsvloer: KMO’s verdienen meer aandacht’. In: Liber Amicorum Prof. Dr. H. Cossey. Leuven: HIVA, KUL, oktober 2007, in druk.Google Scholar
 6. 6.
  Hermans V, Peteghem J Van. The relations between OSH and ergonomics: a ‘mother-daughter’ or ‘sistersister’ relation? Appl Ergon 2006; 37: 451–459.Google Scholar
 7. 7.
  Kinney GF, Wiruth AD. Practical risk analyses for safety management. China Lake, CA: Naval Weapons Center, juni 1976.Google Scholar
 8. 8.
  European Agency for Safety and Health at Work. Monitoring working paper: a review and analysis of a selection of OSH monitoring systems, 2003.Google Scholar
 9. 9.
  Dul J, Neumann WP. Ergonomics contributions to company strategies (http://www.arbetslivsinstitutet.se/ pdf050909_Ergo.pdf, 30/12/2005).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • V. Hermans
  • 1
  Email author
 • J. Malchaire
 • A. Piette
 • J. Van Peteghem
 • S. Bulterys
 • G. Moens
 1. 1.

Personalised recommendations