Kind en Adolescent

, Volume 29, Issue 2, pp 94–104 | Cite as

Copingstrategieën bij kinderen

Instrument, sekseverschillen en samenhang met sociaal gedrag
Artikelen

Samenvatting

De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Coping Strategies Checklist for Children (ccsc-r1; Coping Strategieën Lijst voor Kinderen: cslk) werden onderzocht bij 437 kinderen (8-13 jaar). Met confirmatieve factoranalyses werd bevestiging gevonden voor een vijf-factorenmodel bestaande uit de schalen: Cognitieve herstructurering, Directe aanpak van problemen, Afleiding, Vermijding en Steun zoeken. Dit model bleek grotendeels invariant voor sekse en leeftijd. Meisjes scoorden significant hoger op de subschalen Begrip zoeken voor gevoelens, Afleidende activiteiten en Wensgedachten. Er werd een significante samenhang gevonden tussen de vijf copingschalen en prosociaal gedrag. Sociaal inadequaat gedrag hing significant samen met de copingschaal Vermijding. In de discussie wordt betoogd dat inzicht in de coping van het kind waardevolle aanknopingspunten kan bieden voor interventie.

Literatuur

 1. Ayers, T.A., & Sandler, I.N. (1999). Manual for the Children’s Coping Strategies Checklist and How I Coped Under Pressure Scale. Internet: http://asuprc.asu.edu.Google Scholar
 2. Ayers, T.S., Sandler, I.N., West, S.G., & Roosa, M.W. (1996). A dispositional and situational assessment of children’s coping: testing alternative models of coping. Journal of Personality, 64, 923-958.Google Scholar
 3. Compas, B.E., Connor-Smith, J.K., Saltzman, H., Thomsen, A.H., & Wadsworth, M.E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: problems, progress, and potential in theory and research. Psychological Bulletin, 127, 87-127.Google Scholar
 4. Connor-Smith, J.K., Compas, B.E., Wadsworth, M.E., Thomsen, A.H., & Saltzman, H. (2000). Responses to stress in adolescence: measurement of coping and involuntary stress responses. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 976-992.Google Scholar
 5. Donaldson, D., Prinstein, M.J., Danovsky, M., & Spirito, A. (2000). Patterns of children’s coping with life stress: implications for clinicians. American Journal of Orthopsychiatry, 70, 351-359.Google Scholar
 6. Folkman, S., & Moskowitz, J.T. (2004). Coping: pitfalls and promise. Annual Review Psychology, 55, 745-774.Google Scholar
 7. Hampel, P., & Petermann, F. (2005). Age and gender effects on coping in children and adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 34, 73-83. Google Scholar
 8. Hulstein, E.M. (2005). Construction and validation of a questionnaire to assess social skills in children and youth. (Ongepubliceerde dissertatie.) Utrecht: Universiteit Utrecht.Google Scholar
 9. Jöreskog, K., & Sörbom, D. (1993). lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Hillsdale, nj: Erlbaum.Google Scholar
 10. Kliewer, W., & Sandler, I.N. (1993). Social competence and coping among children of divorce. American Journal of Orthopsychiatry, 63, 432-439. Google Scholar
 11. Kochenderfer-Ladd, B., & Skinner, K. (2002). Children’s coping strategies: moderators of the effects of peer victimization? Developmental Psychology, 38, 267-278.Google Scholar
 12. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.Google Scholar
 13. Matson, J.L., Rotatori, A.F., & Helsel, W.J. (1983). Development of a rating scale to measure social skills in children: the Matson evaluation of social skills with youngsters (messy). Behavior Research and Therapy, 21, 335-340.Google Scholar
 14. Rossman, B.B.R. (1992). School-age children’s perceptions of coping with distress: Strategies for emotion regulation and the moderation of adjustment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 1373-1397.Google Scholar
 15. Ryan, N.M. (1989). Identification of children’s coping strategies from the school-agers’ perspective. Research in Nursing and Health, 12, 111-122.Google Scholar
 16. Sandler, I.N., Kim Bae, L.S., & MacKinnon, D. (2000). Coping and negative appraisal as mediators between control beliefs and psychological symptoms in children of divorce. Journal of Clinical Child Psychology, 29, 336-347.Google Scholar
 17. Skinner, E.A., Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003). Searching for the structure of coping: a review and critique of category systems for classifying ways of coping. Psychological Bulletin, 129, 216-269.Google Scholar
 18. Spence, S.H., & Liddle, B. (1990). Self-report measures of social competence for children: an evaluation of the matson evaluation of social skills for youngsters and the list of social situation problems. Behavioral Assessment, 12, 317-336. Google Scholar
 19. Streiner, D.L. (2003). Diagnosing tests: using and misusing diagnostic and screening tests. Journal of Personality Assessment, 81, 209-219.Google Scholar
 20. Tamres, L.K., Janicki, D., & Helgeson, V.S. (2002). Sex differences in coping behavior: a meta-analytic review and an examination of relative coping. Personality and Social Psychology Review, 6, 2-30. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations