Advertisement

Stimulus

, Volume 23, Issue 2, pp 80–86 | Cite as

Meettoestel voor de cervicale mobiliteit: CROM

 • Veerle Vijverman
 • Willem De Hertogh
 • Peter Vaes
Meetinstrumenten
 • 128 Downloads

Samenvatting

Bij de analyse van het klachtenpatroon van patiënten met nekgerelateerde klachten maakt men veelal gebruik van een grondige anamnese, met daaropvolgend een gericht functieonderzoek. Uit onderzoek blijkt dat klachtenvrije personen kunnen worden onderscheiden van personen met chronische klachten als gevolg van whiplash op basis van een gestoorde nekmobiliteit (Dall’Alba et al., 2001). De nekmobiliteit kan in kaart gebracht worden door manuele procedures (palpatie, visuele vergelijking links ten opzichte van rechts) en door meettoestellen. De manuele procedures worden het meest frequent toegepast in de dagelijkse praktijk. Wil men de resultaten echter zo nauwkeurig en objectief mogelijk noteren, dan zal men gebruik moeten maken van een meettoestel.

Een voorbeeld van een diagnostisch instrument, is de CROM (Cervical Range of Motion Device). Dit toestel meet de fysiologische functie mobiliteit. Met dit toestel kunnen zes bewegingen worden gemeten en deze zijn op inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en op validiteit onderzocht, niet alleen bij asymptomatische personen, maar ook bij patiëntengroepen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt het hoogst wanneer de metingen actief gebeuren bij gezonde (asymptomatische) personen. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt zowel bij gezonde personen als bij nekpatiënten goed tot heel goed te zijn. Uit een vergelijking met de inclinometer blijkt de CROM niet valide te zijn voor het meten van rotaties. De responsiviteit is nog niet onderzocht.

Literatuur

 1. Andersson H, Ejlertsson G, Leden I, Rosenberg C. Chronic neck pain in a geograpically defined general population: studies of differences in age, gender, social class and pain localization. Clinical Journal of Pain 1993;9:174-82.CrossRefGoogle Scholar
 2. Ariëns G, Mechelen W van, Bongers P, Bouter L, Wal G van der. Physical risk factors for neck pain. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2000;1:7-19.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bovim G, Schrader H, Sand T. Neck pain in the general population. Spine 1994;19:1307-9.CrossRefGoogle Scholar
 4. Brattberg G, Thorslund M, Wilkman A. The prevalence of pain in a general population. The results of a postal survey in a county of Sweden. Pain 1989;37:215-22.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bulgheroni MV, Antonaci F, Ghirmal S, Sandrini G, Nappi G, Pedotti A. A 3D kinematic method for evaluating voluntary movements of the cervical spine in humans. Functional Neurology 1998;13(3):239-45.PubMedGoogle Scholar
 6. Capuano-Pucci D, Rheault W, Aukai J, Bracke M, Day R, Pastrick M. Intratester and intertester reliability of the cervical range of motion device. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1991;72:338-40.PubMedGoogle Scholar
 7. Dall’alba PT, Sterling MM, Treleaven JM, Edwards SL, Jull GA. Cervical range of motion discriminates between asymptomatic persons and those with whiplash. Spine 2001;26(19):2090-94.CrossRefGoogle Scholar
 8. Heerkens YF et al. Jaarboek fysiotherapie/kinesitherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1997, hoofdstuk 13, p. 282.Google Scholar
 9. Hole DE, Cook JM, Bolton JE. Reliability and concurrent validity of two instruments for measuring cervical range of motion: effects of age and gender. Manual Therapy 1995;1:36-42.CrossRefGoogle Scholar
 10. Hsieh C-Y, Yeung BW. Active neck motion measurements with a tape measure. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 1986;8: 88-92.CrossRefGoogle Scholar
 11. Jacobsson L, Lindgärde F, Manthorpe R. The commonest rheumatic complaints of over six weeks’ duration in a twelve-month period in a defined Swedish population. Prevalences and relationships. Scandinavian Journal of Rheumatology 1989;18:353-60.CrossRefGoogle Scholar
 12. Jordan K. Assessment of published reliability studies for cervical spine range of motion measurement tools. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2000;23(3):180-93.CrossRefGoogle Scholar
 13. Mäkelä M, Heliövaara M, Sievers K, Impivaara O, Kneket P, Aromaa A. Prevalence, determinants, and consequences of chronic neck pain in Finland. American Journal of Epidemiology 1991;134:1356-67.CrossRefGoogle Scholar
 14. Nilsson N, Christensen HW, Hartvigsen J. The interexaminer reliability of measuring passive cervical range of motion, revisited. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1996;19:302-5.PubMedGoogle Scholar
 15. Nilsson N. Measuring passive cervical motion: a study of reliability. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1995;18(5):293-7.PubMedGoogle Scholar
 16. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: applications to practice. Norwalk, CT: Appleton & Lange, 1993.Google Scholar
 17. Rheault W, Albright B, Byers C, Franta M, Johnson A, Skowronek M, et al. Intertester reliability of the cervical range of motion device. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 1992;15:147-50.CrossRefGoogle Scholar
 18. Takala E, Viikari-Juntura E, Tynkkynen E. Does group gymnastics at the workplace help in neck pain? A controlled study. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 1994;26:17-20.PubMedGoogle Scholar
 19. Tousignant M, De Bellefeuille L, O’Donoughue S, Grahovac S. Criterion validity of the cervical range of motion (CROM) goniometer for cervical flexion and extension. Spine 2000;25(3):324-30.CrossRefGoogle Scholar
 20. Verhagen A, Vos C, Koes B, Passchier J. De invloed van psychologische factoren bij het ontwikkelen van chronische nekpijn in de huisartsenpraktijk, niet gepubliceerd prospectief cohort onderzoek in de regio Rotterdam-Zuid, 2003.Google Scholar
 21. Viikari-Juntura E. Interexaminer reliability of observations in physical examinations of the neck. Physical Therapy 1987;67:1526-32.CrossRefGoogle Scholar
 22. Youdas JW, Carey JR, Garrett TR. Reliability of measurements of cervical spine range of motion – comparison of three methods. Physical Therapy 1991;71(2):98-106.CrossRefGoogle Scholar
 23. Youdas JW, Garrett TR, Suman VJ, Bogard CL, Hallman HO, Carey JR. Normal range of motion of the cervical spine: an initial goniometric study. Physical Therapy 1992;72(11):770-80.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Veerle Vijverman
  • 1
 • Willem De Hertogh
 • Peter Vaes
 1. 1.

Personalised recommendations