Advertisement

Stimulus

, Volume 23, Issue 2, pp 68–73 | Cite as

Kunnen oefeningen de incidentie van vallen bij ouderen verminderen?

Can exercise reduce the incidence of falls in the elderly, and, if so, what form of exercise is most effective? [Phys Ther 2002;82(11)1124-30]
 • Christopher M. Powers
 • Shawn Farrokhi
 • Jeff Moreno
Klinische vraag
 • 413 Downloads

Samenvatting

Als fysiotherapeuten werkzaam in een centrum voor zelfstandig wonen, werden wij onlangs benaderd door een bestuurslid dat zich zorgen maakte over de toename van het aantal keren dat mensen in het centrum vallen. Tijdens de afgelopen vier maanden hadden diverse inwoners ernstige letsels opgelopen als gevolg van vallen; twee van hen moesten worden overgebracht naar gespecialiseerde verpleeginrichtingen. Het bestuurslid had een artikel gelezen in een populair tijdschrift, waarin werd vermeld dat oefeningen het vallen bij ouderen konden verminderen. Hij vroeg ons of dit klopte en of het voor het centrum van belang was de bewoners een programma met dergelijke oefeningen aan te bieden. Om zijn vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, besloten wij de literatuur na te zoeken om te zien of er wetenschappelijke onderbouwing was voor het idee dat oefeningen de valincidentie bij ouderen zouden kunnen verminderen. Wij waren tevens benieuwd welk soort programma het meest effectief was, daar deze informatie bruikbaar zou zijn bij het in kaart brengen van ruimte, uitrusting en personeel.

Literatuur

 1. Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, et al. Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM. 2nd ed. New York, NY: Churchill Livingstone Inc, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • Christopher M. Powers
  • 1
 • Shawn Farrokhi
 • Jeff Moreno
 1. 1.

Personalised recommendations