Stimulus

, Volume 14, Issue 1, pp 69–71

Letsels aan skeletspiervezels tijdens contractie: optreden en preventie

  • John A. Faulkner
  • Susan V. Brooks
  • Julie A. Opiteck
Article

DOI: 10.1007/BF03075977

Cite this article as:
Faulkner, J.A., Brooks, S.V. & Opiteck, J.A. STIM (1995) 14: 69. doi:10.1007/BF03075977
  • 14 Downloads
preventie contractieletsel spieren sarcomeren contractieletsel skeletspieren spiercontractie weke-delenletsel preventie contractieletsel training 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • John A. Faulkner
    • 1
  • Susan V. Brooks
  • Julie A. Opiteck
  1. 1.

Personalised recommendations