Verslaving

, Volume 2, Issue 2, pp 78–80 | Cite as

Farmacologie en toxicologie van heroïne

  • Henk van Wilgenburg
Middelen

Samenvatting

Vanwege de verslavende werking van opium, met als belangrijkste bestanddeel morfine, hebben chemici al in de negentiende eeuw geprobeerd morfine zodanig te modificeren dat het wel zijn werking als pijnstiller zou behouden, maar niet de verslavende werking. In 1855 maakte Max Bayer bekend met heroïne het eerste opiaat in handen te hebben dat niet verslavend zou zijn. Heroïne wordt uit morfine verkregen met behulp van ijsazijn door aan twee hydroxylgroepen azijnzuur te koppelen (veresteren) waardoor di-acetyl-morfine (diamorfine of heroïne) ontstaat. Heroïne heeft de eigenschap beter door de bloedhersenbarrière heen te dringen dan morfine.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Henk van Wilgenburg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations