Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde

, Volume 30, Issue 1, pp 28–28

Accreditatie en Herregistratie

Bureau NVVA

DOI: 10.1007/BF03075047

Cite this article as:
TVVG (2005) 30: 28. doi:10.1007/BF03075047
  • 6 Downloads

Samenvatting

Binnen Accreditatiecluster 1 van de KNMG, waaronder verpleeghuisartsen, huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten gegroepeerd zijn, bestaat de intentie om nauw samen te werken.Er zijn verschillen en overeenkomsten in de huidige werkwijzen van de drie aparte accreditatieorganen. Het komende jaar is afstemming over een uniforme werkwijze een belangrijk punt van aandacht. In deze rubriek wordt u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations