Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2007

, Volume 38, Issue 6, pp 270–273

Onthand Ouderenbeleid. Kanttekeningen bij regeringsplannen 2007

  • W. J. A. van den Heuvel
Commentaar

DOI: 10.1007/BF03074865

Cite this article as:
van den Heuvel, W.J.A. GEEG (2007) 38: 270. doi:10.1007/BF03074865

Abstract

Het Ministerie van VWS doet een grote investering in de ouderenzorg, zo kopte het persbericht in mei 2007. Er worden 6000 extra verpleegkundigen en verzorgenden in deze sector aangesteld, volgens de beleidsbrief ‘Zorgen voor ouderen’. 1 Dat was goed nieuws, dat in de miljoenennota van september 2007 wordt bevestigd. 2

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • W. J. A. van den Heuvel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations