Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2007

, Volume 38, Issue 6, pp 270–273

Onthand Ouderenbeleid. Kanttekeningen bij regeringsplannen 2007

 • W. J. A. van den Heuvel
Commentaar
 • 33 Downloads

Abstract

Het Ministerie van VWS doet een grote investering in de ouderenzorg, zo kopte het persbericht in mei 2007. Er worden 6000 extra verpleegkundigen en verzorgenden in deze sector aangesteld, volgens de beleidsbrief ‘Zorgen voor ouderen’. 1 Dat was goed nieuws, dat in de miljoenennota van september 2007 wordt bevestigd. 2

Literatuur

 1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg voor ouderen: Om de kwaliteit van het bestaan. Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 31 mei 2007.Google Scholar
 2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beleidsagenda 2008. Zorg voor de toekomst, Den Haag, september 2007.Google Scholar
 3. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beleidsprogramma Samen werken samen leven, Den Haag, juni 2007.Google Scholar
 4. Heuvel-Olaroiu M van den. Genoeg handen, maar niet de juiste, Medisch Contact 2007; 62: 1543-1545.Google Scholar
 5. Vergrijzen met ambitie, Gezondheidsraad, Den Haag, februari 2005.Google Scholar
 6. Raad voor Gezondheidsonderzoek. Advies Onderzoek medische zorg voor Ouderen, Den Haag, augustus 2006Google Scholar
 7. ZonMw. Nationaal Programma Ouderenzorg, Den Haag, mei 2007.Google Scholar
 8. Centraal Bureau voor de Statistiek. Gezondheid en zorg in cijfers 2005, Den Haag, 2006.Google Scholar
 9. College tarieven gezondheidszorg, Zorgautoriteit i.o. Doelmatigheid verpleeghuizen in relatie tot verantwoorde zorg onderzocht, Utrecht juni 2006.Google Scholar
 10. Blommestein R. Het verzorgingstehuis moet blijven. Trouw 10 maart 2007.Google Scholar
 11. Greef MHG de, Bossenbroek L. Een voorstel tot programmering van onderzoek op het terrein van ouderen en bewegen. ZonMw, Den Haag, 2007.Google Scholar
 12. Interview Prof. S. Swinnen. Gazet van Antwepen, 6 april 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • W. J. A. van den Heuvel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations