Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie

, Volume 37, Issue 3, pp 127–130

Rivastigmine als ondersteuning bij het dilemma van de behandeling van hallucinaties optredend bij ziekte van Parkinson

  • J. M. P. Rovers
  • P. L. J. Dautzenberg
  • J. P. ter Bruggen
Klinische les

Abstract

We report three cases of patients with Parkinson’s disease without dementia, admitted to our hospital because of hallucinations. The anti-Parkinson medication was adapted and the patients started with rivastigmine. As a result, hallucinations no longer occurred. A 79 years old man also required short-term quetiapine because of agitation and anti-Parkinson doses were without side effects, as a result of which mobility improved. An 84 years old woman reported mild side effects of rivastigmine, without consequences, whereas her mobility appeared to be good. A 72 years old woman reported mild memory problems upon admission, which improved during admission, as did her mobility after increasing the anti-Parkinson medication doses. Treatment of rivastigmine can be useful in the therapeutic dilemma in the treatment of hallucinations in patients with Parkinson’s disease (start anti-psychotic or reduce anti-Parkinson medication). In addition to adapting anti-Parkinson doses and sometimes short-term treating with an anti-psychotic, treatment with rivastigmine appears to be a quick improvement, without serious side effects. Also, mobility can improve, due to the possibility of increasing the anti-Parkinson doses, if necessary. Because of the many remaining questions, prospective randomised trials are needed.

Samenvatting

Casusbespreking van drie patiënten opgenomen in verband met hallucinaties bij de ziekte van Parkinson zonder dementie waarbij naast aanpassing van de anti-parkinson medicatie tevens wordt gestart met rivastigmine waardoor hallucinaties verdwenen en niet meer recidiveerden. Een 79-jarige man kreeg in verband met onrust tevens kortdurend quetiapine, terwijl de anti-parkinson medicatie probleemloos kon worden opgehoogd waardoor mobiliteit verbeterde; een 84-jarige vrouw gaf milde bijwerkingen aan van de rivastigmine, zonder noodzaak tot staken van rivastigmine, terwijl de mobiliteit goed bleek te zijn; een 72-jarige vrouw vertoonde bij opname milde geheugenproblemen die verbeterden, waarbij ook de mobiliteit verbeterde na verdere ophoging van de anti-parkinson medicatie. De behandeling met rivastigmine kan helpen in het therapeutisch dilemma (starten anti-psychoticum of verlagen anti-parkinson medicatie). Naast het aanpassen van de anti-parkinson medicatie en soms het tijdelijk behandelen met een anti-psychoticum lijkt rivastigmine bij hallucinaties bij ziekte van Parkinson in relatief korte tijd verbetering te geven zonder veel bijwerkingen. Deze verbetering bestaat uit verbleken hallucinaties en verbeteren van de mobiliteit, doordat indien nodig anti-parkinson medicatie kan worden opgehoogd. De vele vragen die echter resteren maken prospectief gerandomiseerde trials naar deze indicatie noodzakelijk.

rivastigmine Parkinson hallucinaties 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J. M. P. Rovers
    • 1
  • P. L. J. Dautzenberg
  • J. P. ter Bruggen
  1. 1.

Personalised recommendations