Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie

, Volume 37, Issue 3, pp 127–130 | Cite as

Rivastigmine als ondersteuning bij het dilemma van de behandeling van hallucinaties optredend bij ziekte van Parkinson

 • J. M. P. Rovers
 • P. L. J. Dautzenberg
 • J. P. ter Bruggen
Klinische les

Abstract

We report three cases of patients with Parkinson’s disease without dementia, admitted to our hospital because of hallucinations. The anti-Parkinson medication was adapted and the patients started with rivastigmine. As a result, hallucinations no longer occurred. A 79 years old man also required short-term quetiapine because of agitation and anti-Parkinson doses were without side effects, as a result of which mobility improved. An 84 years old woman reported mild side effects of rivastigmine, without consequences, whereas her mobility appeared to be good. A 72 years old woman reported mild memory problems upon admission, which improved during admission, as did her mobility after increasing the anti-Parkinson medication doses. Treatment of rivastigmine can be useful in the therapeutic dilemma in the treatment of hallucinations in patients with Parkinson’s disease (start anti-psychotic or reduce anti-Parkinson medication). In addition to adapting anti-Parkinson doses and sometimes short-term treating with an anti-psychotic, treatment with rivastigmine appears to be a quick improvement, without serious side effects. Also, mobility can improve, due to the possibility of increasing the anti-Parkinson doses, if necessary. Because of the many remaining questions, prospective randomised trials are needed.

Samenvatting

Casusbespreking van drie patiënten opgenomen in verband met hallucinaties bij de ziekte van Parkinson zonder dementie waarbij naast aanpassing van de anti-parkinson medicatie tevens wordt gestart met rivastigmine waardoor hallucinaties verdwenen en niet meer recidiveerden. Een 79-jarige man kreeg in verband met onrust tevens kortdurend quetiapine, terwijl de anti-parkinson medicatie probleemloos kon worden opgehoogd waardoor mobiliteit verbeterde; een 84-jarige vrouw gaf milde bijwerkingen aan van de rivastigmine, zonder noodzaak tot staken van rivastigmine, terwijl de mobiliteit goed bleek te zijn; een 72-jarige vrouw vertoonde bij opname milde geheugenproblemen die verbeterden, waarbij ook de mobiliteit verbeterde na verdere ophoging van de anti-parkinson medicatie. De behandeling met rivastigmine kan helpen in het therapeutisch dilemma (starten anti-psychoticum of verlagen anti-parkinson medicatie). Naast het aanpassen van de anti-parkinson medicatie en soms het tijdelijk behandelen met een anti-psychoticum lijkt rivastigmine bij hallucinaties bij ziekte van Parkinson in relatief korte tijd verbetering te geven zonder veel bijwerkingen. Deze verbetering bestaat uit verbleken hallucinaties en verbeteren van de mobiliteit, doordat indien nodig anti-parkinson medicatie kan worden opgehoogd. De vele vragen die echter resteren maken prospectief gerandomiseerde trials naar deze indicatie noodzakelijk.

rivastigmine Parkinson hallucinaties 

Literatuur

 1. Schrag A, Ben-Shlomo Y, Quinn N. How common are complications of Parkinson’s disease? J Neurol 2002;249:419-23.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Goetz CG, Stebbings GT. Mortality and hallucinations in nursing home patients with advanced Parkinson’s disease. Neurology 1995;45:669-71.PubMedGoogle Scholar
 3. Fenelon G, Mahieux F, Huon R, Ziegler M. Hallucinations in Parkinson’s disease: prevalence, phenomenollogy and risk factors. Brain 2000;123:733-45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Schrag A. Psychiatric aspects of Parkinson’s disease. An update. J Neurol 2004;251:795-804.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Laar van T. Achtergrond en behandeling van cognitieve stoornissen en hallucinaties bij de ziekte van Parkinson. Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 2006;107:32-9.Google Scholar
 6. Lemstra AW, Eikelenboom P, Gool v WA. Cholinerg deficiëntie syndroom als een indicator voor cholinesterase remmers. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:2201-3.PubMedGoogle Scholar
 7. McKeith I, Del Ser T, Spano P-F et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000;356:2031-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Emre M, Aarsland d, Albanese A et al. Rivastigmine for dementia associated with parkinson’s disease. N Eng J Med 2004;351:2509-18.CrossRefGoogle Scholar
 9. Fernandez HH, Trieschmann ME, Friedman JH. Treatment of psychosis in Parkinson’s disease. Safety considerations. Drug safety 2003;26(9):643-659.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Finkel SF. Pharmacology of antipsychotics in the elderly: a focus on atypicals. J Am Geriatr Soc 2004;52:S258-S265.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Bullock R, Cameron A. Rivastigmine for the treatment of dementia and visual hallucinations associated with Parkinson’s disease: A case series. Current medical research and opinion 2002;18:258-264.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Reading PJ, Luce AK, McKeith IG. Rivastigmine in the treatment of parkinsonian psychosis and cognitive impairment: preliminary findings from an open trial. Movement Disorders 2001;16:1171-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • J. M. P. Rovers
  • 1
 • P. L. J. Dautzenberg
 • J. P. ter Bruggen
 1. 1.

Personalised recommendations