Beroep en conditie op oudere leeftijd

Lifetime occupation and physical function: a prospective cohort study on persons aged 80 years and older living in a community.A. Russo, G. Onder, M. Cesari, V. Zamboni, C. Barillaro, E. Capoluongo, M. Pahor, R. Bernabei, F. Landi, L. Ferrucci. Occup Environ Med 2006; 63: 438–442.
Referaat

DOI: 10.1007/BF03074579

Cite this article as:
TVBV (2007) 15: 253. doi:10.1007/BF03074579

Samenvatting

De lichamelijke conditie op oudere leeftijd neemt af bij een hogere leeftijd en bij het voorkomen van veel chronische aandoeningen. Mobiliteit en conditie onder ouderen zijn beter bij mensen die in de vrije tijd lichamelijk zeer actief waren, matig alcohol gebruiken en slechter bij mensen met een lagere opleiding en bij rokers. Er is veel bewijs dat een betere opleiding en een hogere sociaaleconomische status bescherming bieden tegen verlies van cognitieve functies op oudere leeftijd. Analoog daaraan is het denkbaar dat een leven met veel lichamelijke activiteit als trainingseffect tot een betere conditie en kracht op oudere leeftijd leidt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations