Intra- en inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid ‘FIS-Belastbaarheidspatroon’ en ‘Functionele mogelijkhedenlijst’

 • S. Brouwer
 • P. U. Dijkstra
 • E. H. J. Gerrits
 • J. M. H. Schellekens
 • J. W. Groothoff
 • J. H. B. Geertzen
 • L. N. H. Göeken
Onderzoek

Samenvatting

Voor het meten van de arbeidsgerelateerde functionele status van patiënten met chronisch aspecifieke lage-rugpijn (CLP) is in de revalidatiegeneeskunde geen geschikt meetinstrument aanwezig. In de verzekeringsgeneeskunde wordt hiervoor gebruik gemaakt van het ‘Belastbaarheidspatroon’ (FIS-BLP) en de Functionele mogelijkhedenlijst (FML). Doel van dit onderzoek is om de intra- en inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid te onderzoeken van het FIS-BLP en de FML voor de beoordeling van de arbeidsgerelateerde functionele status bij CLP-patiënten. Uit het onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van het FIS-BLP zeer matig is op basis van kappa-berekeningen en op basis van percentage overeenstemming. De betrouwbaarheid van de FML is hoger, maar ook hiervoor geldt dat voor een aantal van de activiteiten de grenswaarden van de kappa en het percentage overeenstemming niet wordt gehaald.

Op basis van dit onderzoek dient te worden geconcludeerd dat het FIS-BLP en de FML onvoldoende betrouwbare gegevens opleveren als methodieken voor het vastleggen van de arbeidsgerelateerde functionele status bij CLP-patiënten en daarmee niet bruikbaar binnen de revalidatiegeneeskunde.

betrouwbaarheid FIS belastbaarheidspatroon functionele mogelijkhedenlijst 

Literatuur

 1. Roland M, Morris R. A study of natural history of back pain. Part 1: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low-back pain. Spine 1983; 8: 141-144.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Deyo R. Comparative validity of the sickness impact profile and shorter scales for functional assessment in low-back pain. Spine 1986; 11: 951-954.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Jensen MP, Strom SE, Turner J, et al. Validity of the sickness impact profile Roland scale as a measure of dysfunction in chronic pain patients. Pain 1992; 50: 157-162.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Stratford PW, Binkley JM, Riddle DL. Development and initial validation of the back pain functional scale. Spine 2000; 25: 2095-2102.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Gommans IHB, Koes BW, Tulder MW van. Validiteit en responsiviteit Nederlandstalige Roland Disability Questionnaire; vragenlijst naar functionele status bij patiënten met lage rugpijn. Tijdschr Fysiother 1997; 107: 28-33.Google Scholar
 6. Beurskens AJ, Vet HC, Köke AJ, et al. Measuring the functional status of patients with low back pain. Spine 1995; 20(9): 1017-1028.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Bouter LM, Dongen MCIM van. Epidemiologisch onderzoek, opzet en interpretatie (4e druk). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.Google Scholar
 8. Spanjer J. De inter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van WAO-beoordelingen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 8: 235-241.Google Scholar
 9. Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol Measurement 1960; 20: 37-46.CrossRefGoogle Scholar
 10. Landis RJ, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 1977; 33: 159-174.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall, 1991.Google Scholar
 12. Popping R. More agreeable software? Comput Stat Data Anal Stat Software Newsl 1992; 13: 223-227.CrossRefGoogle Scholar
 13. Haas M. Statistical methodology for reliability studies. J Manipulative Physiol Ther 1991; 14: 119-132.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • S. Brouwer
  • 1
 • P. U. Dijkstra
 • E. H. J. Gerrits
 • J. M. H. Schellekens
 • J. W. Groothoff
 • J. H. B. Geertzen
 • L. N. H. Göeken
 1. 1.

Personalised recommendations