Advertisement

Dilemma voor de bedrijfsarts: Nachtdienst en mammacarcinoom, reden tot interventie?

 • G. van der LaanEmail author
 • T. M. Pal
 • A. N. H. Weel
Thema: beroepsziekten

Samenvatting

Een 48-jarige verpleegkundige komt op het spreekuur van de bedrijfsarts. In 1991 is bij haar een borst geamputeerd en een nabestraling uitgevoerd. Sindsdien gaat het goed met haar. Ze heeft nu in een damesblad een bericht gelezen over verhoogde kans op recidief borstkanker bij stewardessen door een verstoord dag-en-nacht ritme. De publicatie heeft haar ongerust gemaakt. Ze is ermee naar haar specialist gegaan. Deze heeft geprobeerd om na te gaan of het indertijd een oestrogeen- of androgeengevoelige tumor geweest was. Dat bleek echter niet meer te achterhalen. De specialist heeft haar nu naar de bedrijfsarts verwezen.

Literatuur

 1. Hansen J. Light at night, shiftwork and breast cancer risk. Editorial. J Natl Cancer Inst 2001; 93: 1513-1515.CrossRefGoogle Scholar
 2. Hansen J. Increased breast cancer risk among women who work predominantly at night. Epidemiology 2001; 12:74-77.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Davis S, Mirick DK, Stevens RG. Night shift work, light at night, and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst 2001; 93: 1557-1562.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Schernhammer ES, Laden F, Speizer FE, Willet WC, Hunter DJ, Kawachi I et al. Rotating night shifts and risk of breast cancer in women participating in the Nurses Health Study. J Natl Cancer Inst 2001; 93: 1563-1568.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Pukkala E, Auvinen A, Wahlberg G. Incidence of cancer among Finish airline cabin attendants, 1976- 92. Br Med J 1995; 311: 649-652.Google Scholar
 6. Haldorsen T, Reitan JT, Tveten U. Cancer incidence among Norwegian airline cabin attendants. Int J Epidemiol 2001; 30: 825-830.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Rafnsson V, Tulinius H, Jonasson JG, Hrafnkelsson J. Risk of breast cancer in female flight attendants: a population based study (Iceland). Cancer Causes Control 2001; 12: 95-101.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Kliukine J, Tynes T, Andersen A. The risk of breast cancer among Norwegian women with visual impairment. Br J Cancer 2001; 84: 397-399.CrossRefGoogle Scholar
 9. VTV, Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2001.Google Scholar
 10. Centraal Bureau voor de Statistiek, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations