Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 12, pp 1172–1176 | Cite as

Alles(!!) over de tandenstoker

  • Frank Heynick
Heynicks hoek
  • 29 Downloads

Abstract

Het eenvoudigste product dat de mens ooit creëerde – dat is de tandenstoker. En toch lukte het een hoogleraar-ingenieur een dik populair- wetenschappelijk boek over het ‘splintertje’ te schrijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations