Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 909–915 | Cite as

Current concepts in American dentistry

Met Edin naar New York
  • J.G.A. Advokaat
Cursusverslag
  • 6 Downloads

Abstract

Walter van Willigen studeerde tandheelkunde in Amsterdam, vervolgde zijn opleiding in New York en vestigde zich in Frankrijk. Daar organiseerde hij in samenwerking met de New York University (NYU) cursussen voor Franse tandartsen die zich verder wilden bekwamen in de parodontologie en implantologie. Met Frans Kroon, kaakchirurg in het AMC, heeft hij een soortgelijke cursus opgezet in Nederland; inmiddels is zo’n ‘Nederlandse’ cursus (zie kader op de volgende pagina) afgesloten. TandartsPraktijk ging de laatste week mee.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J.G.A. Advokaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations