Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 870–874 | Cite as

Een struma en zijn functie

  • L. Abraham-Inpijn
Feedback post
  • 26 Downloads

Samenvatting

Een manlijke patiënt van 51 jaar meldt zich bij de tandarts met een niet-gesaneerd gebit. De mondhygiëne is niet op peil en er dienen endodontische behandelingen plaats te vinden.

Wat echter opvalt is een struma en dat de patiënt vertelt dat hij zeven spontaan gebroken wervels heeft op basis van osteoporose. De patiënt blijkt arts te zijn en verzekert de tandarts dat er geen probleem is met betrekking tot de tandheelkundige behandeling. ‘Hij neemt slechts aspirine.’ De tandarts vraagt echter toch advies.

Referenties

  1. Little JW. Thyroid disorders. Part I: hyperthyroidism. OS OM OP OR OE 2006;101/3:276-284.Google Scholar
  2. Abraham-Inpijn L. Inwendige Geneeskunde voor de Tandheelkunde. Uitgeverij Lemma, Utrecht 2004; blz.488-494.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • L. Abraham-Inpijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations