Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 841–848 | Cite as

De sinuslift

  • Hans Beekmans
Esthetische tandheelkunde
  • 9 Downloads

Abstrac

Bij een implantaat ter hoogte van de sinus is het meestal nodig bot aan te brengen; niet aan de buitenkant van de kaak, maar in de bijholte zelf. Dat is nog niet zo eenvoudig. In dit artikel wil ik laten zien hoe je dat mijn inziens het beste doet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Hans Beekmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations