Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 28, Issue 9, pp 836–840 | Cite as

Langdurige behandelrelatie

  • J.M. Kreyns
Aansprakelijkheid
  • 18 Downloads

Abstract

Als een patiënte van haar tiende jaar af ruim 25 jaar bij één en dezelfde tandarts onder behandeling is geweest, is er hoe dan ook een bepaalde band tussen beiden gegroeid. Deze behandelrelatie wordt nog wel eens aangevoerd als de unieke positie van de tandarts binnen het zorgstelsel. Is dat terecht?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • J.M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations