Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 5, pp 181–185 | Cite as

Het VRIENDENprogramma tegen angst en depressie bij kinderen en jongeren

  • Lisbeth Utens
Artikelen
  • 751 Downloads

Samenvatting

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen onder de jeugd. De percentages van kinderen en jongeren tot 18 jaar met een angststoornis variëren van zo’n 10 tot 25%, afhankelijk van het type angststoornis.

vriendenprogramma preventie angststoornissen en depressie bij kinderen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations