Advertisement

Psychopraxis

, Volume 7, Issue 6, pp 204–209 | Cite as

Tuchtrecht voor verpleegkundigen

 • Rian BuijseEmail author
artikelen
 • 100 Downloads

Abstract

In november 1998 behandelde het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam de eerste tuchtzaak tegen een verpleegkundige. De zaak speelde zich af in de psychiatrie. In de daarop volgende zes jaar hebben de vijf regionale tuchtcolleges 341 en het Centraal Tuchtcollege plusminus 55 uitspraken gedaan over verpleegkundigen.

tuchtrecht verpleegkundigen 

Literatuur

 1. Biesaart M (2005) Tuchtrecht in de revisie: komt er nog wat van? Medisch contact 18: 782Google Scholar
 2. Buijse AM & Tol M van (2005) Tuchtrecht en de verpleegkundige standaard. 1.Tuchtrecht en professionele verpleegkundige standaard, p 18-23; 2. Weinig klachten tegen verpleegkundigen, p 24-25; 3. Kwaliteit van het handelen centraal, p 26–29. Tijdschrift voor verpleegkundigen 9Google Scholar
 3. Bijl N de & Sluiter M (2004) Tuchtrecht voor verpleegkundigen, een eerste indruk. Verpleegkunde 2: 119-127Google Scholar
 4. Jong EJC de (1994 e.v.) A4400 Tuchtrechtspraak ingevolge de Wet BIG. In Legemaate J (red) Regelgeving beroepsuitoefening gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (losbl.)Google Scholar
 5. Pasch T van de & Vlaskamp AAC (2000) ‘Een voorrecht voor de beroepsgroep’. Twee jaar ervaring met tuchtrechtspraak voor verpleegkundigen. Tijdschrift voor verpleegkundigen 10: 303-307Google Scholar
 6. Sluijters B ea (red) (2004) Gezondheidsrecht. Tekst & commentaar. Deventer: KluwerGoogle Scholar
 7. Vlaskamp AAC (1998) Tuchtrecht voor verpleegkundigen; beroepsnormen. Tijdschrift voor gezondheidsrecht 7: 419-433Google Scholar
 8. Vlaskamp AAC (2000) Verpleegkundige beroepsuitoefening en tuchtrecht. Tijdschrift voor verpleegkundigen 7: 212-215Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations