Advertisement

Psychopraxis

, Volume 7, Issue 6, pp 195–198 | Cite as

Slikt u pillen wanneer u niet ziek bent?

  • André de MolEmail author
casus
  • 30 Downloads

Samenvatting

Al meer dan tien jaar werk ik als patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in verschillende GGZ-instellingen in Nederland. Elke werkdag mag ik mij bezighouden met de rechtspositie van cliënten van die instellingen. Daarbij neemt het partijdig bemiddelen bij klachten de meeste tijd in beslag. Het blijft boeiend om samen met cliënten op te komen voor hun mening en rechten in discussies met behandelaars en behandelteams en te proberen een probleem op te lossen. In dit artikel beschrijf ik het werk van de pvp aan de hand van een casus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations