Advertisement

Psychopraxis

, Volume 7, Issue 2, pp 67–72 | Cite as

Select

Select
  • 51 Downloads

We presenteren hier een selectie uit de internationale vaktijdschriften, met name themanummers en overzichtsartikelen. We signaleren bijdragen die een bondig overzicht geven van de stand van zaken en nuttige informatie bieden voor de praktijk van de hulpverlening. Bij elk artikel vermelden we het adres (eventueel e-mail) van de auteur aan wie u een kopie van het artikel kunt vragen.

ADHD

Discussie over voor- en nadelen van medicatie bij kinderen met aandachtstekortstoornis.

Jensen CE

Medication for children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

Clinical social work journal 2004, 32: 197-214

CE Jensen, School of Social Work, University of Maine, 5770 Social Work Building, Orono, Maine 04469-2389, VS (https://doi.org/cary.jensen@umit.maine.edu)

Alcohol en sekse

Over verschillen tussen mannen en vrouwen in (problematisch) gebruik van alcohol.

Nolen-Hoeksema S

Gender differences in risk factors and consequences for alcohol use and problems

Clinical psychology review2004, 24:...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Personalised recommendations