Advertisement

Psychopraxis

, Volume 7, Issue 2, pp 64–66 | Cite as

Preventie op het net

  • Jaap van der StelEmail author
Digitaal
  • 43 Downloads

Samenvatting

Wanneer je als preventiewerker in korte tijd informatie wilt over effectieve preventieprogramma's en vroegtijdige interventies, waar haal je die dan vandaan? Uiteraard is daarvoor literatuur beschikbaar, maar ook het internet biedt veel faciliteiten. Steeds meer instanties gaan er toe over hun publicaties direct op internet beschikbaar te stellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations