Advertisement

Psychopraxis

, Volume 7, Issue 2, pp 52–56 | Cite as

Primaire preventie van psychische problemen op basis van Acceptance & Commitment Therapy

  • Francis De GrootEmail author
Artikelen

Abstract

Een groot deel van de bevolking krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Ze zorgen voor enorm veel lijden, zowel bij de betreffende individuen als bij de omgeving, leiden tot heel wat arbeidsongeschiktheid en kosten de zorgverzekering en de maatschappij handenvol geld. Redenen genoeg om er iets aan te doen, curatief, maar beter nog: preventief. Op het vlak van primaire preventie, het voorkomen van problemen (technisch: het verlagen van de incidentie) staat men echter nog niet ver. De meeste preventieprogramma's zijn vooral gericht op sensibilisering, het bieden van informatie, en op het beschermen van kwetsbare doelgroepen. De hier voorgestelde aanpak is totaal anders en richt zich op het versterken van gezonde reflexen, het trainen van leren omgaan met allerlei bedreigende, nare ervaringen. De aanpak werd gedestilleerd uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), die ontwikkeld werd vanuit de gedragsanalyse, meer bepaald de ‘relational frame theory’. Eerste prille onderzoeksstappen werden in het buitenland reeds gezet rond primaire preventie. Met deze bijdrage willen we geïnteresseerden warm maken voor deze aanpak en oproepen om een gezamenlijk onderzoek op te zetten via een keten van eindwerken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations