Psychopraxis

, Volume 4, Issue 2, pp 37–39 | Cite as

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): een reactie en het laatste woord

  • Peter Muris
Forum
  • 71 Downloads

Abstract

In het vorige nummer van PsychoPraxis beschreven Ad De Jongh en Erik Ten Broeke de EMDR-procedure aan de hand van een casus. Hier volgt een reactie op dit artikel van Peter Muris, waarna de beide auteurs het laatste woord krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Peter Muris
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations