Advertisement

Psychopraxis

, Volume 2, Issue 6, pp 124–130 | Cite as

De adp-iv: een vragenlijst voor een therapeutisch georiënteerde diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen

  • C. K. W. Schotte
  • D. De Doncker
Artikelen

Abstract

Sinds de introductie van de persoonlijkheidsstoornissen als aparte as (As ii) in de dsm staan deze stoornissen sterk in de belangstelling. Dit blijkt onder andere uit de grote belangstelling voor symposia en workshops over de diagnostiek en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Vanuit diverse therapeutische scholen is er eveneens een duidelijke interesse gegroeid voor deze problematiek. Die tendens is ook merkbaar binnen richtingen waarin traditioneel met enige aversie op de concepten persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen werd gereageerd, zoals de gedragstherapeutische of systeemgeoriënteerde benadering. Het begrip persoonlijkheids- of As-ii-stoornis heeft zich ontwikkeld van een negatief en bijzonder ongewenst etiket tot een diagnostische uitspraak die meer en meer begrepen wordt als het (eind)resultaat van interacties tussen de persoon zelf, zijn of haar ontwikkelingsgeschiedenis en omgevings- en biologische factoren. Deze benadering wordt binnen de cognitief-gedragstherapeutische denkkaders op treffende wijze geïllustreerd door de benadering van Jeffrey Young1.

Noten

  1. Zie PsychoPraxis 2000 nr 1 en 2; Schacht R & Peeters R (2000) Schemagerichte therapie voor moeilijke mensen. Een nieuwe uitdaging voor de cognitieve gedragstherapie. Leuven-Apeldoorn: GarantGoogle Scholar
  2. Schotte C & De Doncker D (1994) adp - iv Vragenlijst. Universitair Ziekenhuis AntwerpenGoogle Scholar
  3. Schotte & De Doncker, zie noot 2; De Doncker ea (1997) Assessment van de dsm-iv persoonlijkheidsstoornissen: ontwikkeling en voorlopige resultaten van de adp-iv zelfbeoordelingsvragenlijst. Tijdschrift klinische psychologie 27: 171-186; Schotte ea (1998) Self-report assessment of the dsm-iv personality disorders. Measurement of trait and distress characteristics: The adp-iv. Psychological medicine 28: 1179-1188Google Scholar
  4. Perry JC (1992) Problems and considerations in the valid assessment of personality disorders. American journal of psychiatry 149: 1645-1653Google Scholar
  5. Zie onder meer: Perry (1992), zie noot 4; Zimmerman M (1994) Diagnosing personality disorders. A review of issues and research methods. Archives of general psychiatry 51: 225-245Google Scholar
  6. Klein MH ea (1993) The Wisconsin Personality Disorders Inventory: development, reliability and validity. Journal of personality disorders 7: 285-303Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  1. 1.Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Psychologie en Opvoedkundeen Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Dienst PsychiatrieEdegem
  2. 2.

Personalised recommendations