Psychologie en Gezondheid, jaargang 2007

, Volume 35, Issue 2, pp 88–89

Is uit een vliegtuig springen met parachute een ‘evidence-based’ interventie?

  • Jan van den Bout
Column

DOI: 10.1007/BF03071768

Cite this article as:
van den Bout, J. PSEG (2007) 35: 88. doi:10.1007/BF03071768
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het is algemeen aanvaard dat het verstandig is alleen uit een vliegtuig te springen als men een parachute gebruikt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jan van den Bout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations