Psychologie en Gezondheid, jaargang 2007

, Volume 35, Issue 2, pp 88–89 | Cite as

Is uit een vliegtuig springen met parachute een ‘evidence-based’ interventie?

  • Jan van den Bout
Column
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het is algemeen aanvaard dat het verstandig is alleen uit een vliegtuig te springen als men een parachute gebruikt.

Literatuur

  1. Smith, G. & Pell, J. (2003). Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational challenge: systematic review of randomised controlled trials. British Medical Journal, 327, 1459-1461.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jan van den Bout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations