Advertisement

Neuropraxis

, Volume 6, Issue 1, pp 29–30 | Cite as

Kinderen

Vick Anderson , Elisabeth Northam, Julie Hendy & Jacquie Wrennall, Developmental neuropsychology. A clinical approach. Psychology Press 2001, 555 pag., isbn 0-86377-704-X (Hb) £ 45
  • Jo Vandermeulen
Gelezen
  • 86 Downloads

Samenvatting

Het ontstaan van de kinderneuropsychologie als afzonderlijke wetenschap binnen de neuropsychologie dateert alweer van zo'n twintig jaar geleden en is mede te danken aan de toegenomen aandacht voor de onderzoeksrelatie tussen hersenen en gedrag. Dit boek geeft die relatie weer vanuit historisch perspectief. Het kind als persoon-in-ontwikkeling staat daarbij centraal.

Literatuur

  1. Feinberg, T.E. & Farah, M.J. (1997). Behavioral Neurology and Neuropsychology. McGraw Hill: New York.Google Scholar
  2. Reynolds, C.R. & Fletcher-Janzen E (1997). Handbook of Clinical Child Neuropsychology. Plenum Press: New York.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Jo Vandermeulen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations