Advertisement

Neuropraxis

, Volume 5, Issue 6, pp 153–154 | Cite as

Overzicht van lopend onderzoek op het gebied van ADHD

  • A. Kalverboere
  • J. van der Meere
Artikelen
  • 69 Downloads

Samenvatting

Momenteel zijn er vele centra in Nederland waar onderzoek wordt verricht op het gebied van adhd en verwante problemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • A. Kalverboere
    • 1
  • J. van der Meere
  1. 1.

Personalised recommendations