Advertisement

Neuropraxis

, Volume 5, Issue 1, pp 1–6 | Cite as

Slaap en slaapstoornissen bij kinderen

 • E. Altena
Artikelen
 • 1.8k Downloads

Abstract

Hoewel wij gemiddeld een derde van ons leven slapend doorbrengen en er al ongeveer veertig jaar onderzoek naar slaap wordt gedaan, hebben we nog steeds niet de functie van slaap kunnen doorgronden (De Koninck 1997 ). Toch kan een gebrek aan slaap ons leven overdag aanzienlijk verstoren. Concentratiestoornissen, prikkelbaarheid en gemoedsverstoringen kunnen voorkomen bij een nacht slaap gebrek. Chronisch slaapgebrek of slaapstoornissen kunnen ernstigere gevolgen hebben.

Literatuur

 1. Anders, T.F., Sadeh, A. & Appareddy, V., (1995). ‘Normal sleep in neonates and children’, in: Ferber, R. & Kryger, M.H. (red.) Principles and practice of sleep medicine in the child. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 7–19.Google Scholar
 2. Brown, L.W., Maistros, P. & Guilleminault, C., (1995). ‘Sleep in children with neurologic problems’, in: Ferber, R. & Kryger, M.H. (red.) Principles and practice of sleep medicine in the child. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 135–147.Google Scholar
 3. Brunner, D.P., Dijk D.J., Tobler, I. & Borbely, A.A. (1990). Effect of partial sleep deprivation on sleep stages and eeg power spectra: evidence for non-rem and rem sleep homeostasis. Electroencephalographic Clinical Neurophysiology 492–499.Google Scholar
 4. Cajochen, C., Foy, R. & Dijk, D.J. (1999). Frontal predominance of a relative increase in sleep delta and theta eeg activity after sleep loss in humans. Sleep research Online 2 (3), 65–69.PubMedGoogle Scholar
 5. Dahl, R.M.D. (in druk). The regulation of sleep and arousal, affect, and attention in adolescence: some questions and speculations. Google Scholar
 6. Dawson, G. & Fischer, K.W. (19941). Human behavior and the developing brain. Google Scholar
 7. Dijk, D.J., Hayes, B. & Czeisler, C.A. (1993). Dynamics of electroencephalographic sleep spindles and slow wave activity in men: effect of sleep deprivation. Brain Research 29, 19–199.Google Scholar
 8. Emde, R., Harmon, R. & Metcalf, D. (1971). Stress and neonatal sleep. Psychosom Med 33, 491.CrossRefGoogle Scholar
 9. Ferber, R. (1995). ‘Introduction: pediatric sleep disorders medicine’, in: Ferber, R. & Kryger, M.H. (red.) Principles and practice of sleep medicine in the child. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1–7.Google Scholar
 10. Horne, J.A. (1993). Human sleep, sleep loss and behaviour. Implications for the prefrontal cortex and psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry 162, 413–419.CrossRefGoogle Scholar
 11. Horne, J.A. (2000). Neuroscience: images of lost sleep. Nature 403, 605–606.CrossRefGoogle Scholar
 12. De Koninck, J. (1997). Sleep, the common denominator for psychological adaptation. Canadian Psychology 38:3, 191–195.CrossRefGoogle Scholar
 13. Mahowald, M.W. & Thorpy, M.J. (1995). ‘Nonarousal parasomnias in the child’, in: Ferber, R. & Kryger, M.H. (red.) Principles and practice of sleep medicine in the child. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 115–125.Google Scholar
 14. Mehta, A. & Hindmarsh, P. (2000). Growth hormone deficiency in children. The Pharmaceutical Journal 264 nr. 7101, 917–921.Google Scholar
 15. Randazzo, A.C., Muehlbach, M.J., Schweitzer, P.K. & Walsh, J.K. (1998). Cognitive function following acute sleep restriction in children ages 10–14. Sleep 21 (8), 861–868.PubMedGoogle Scholar
 16. Roffwarg, H., Muzio, J. & Demnet, W. (1966). Ontogenetic development of the human sleep dream cycle. Science 152, 604.CrossRefGoogle Scholar
 17. Rosa, R.R., Bonnet, M.H. & Warm, J.S. (1983). Recovery of performance during sleep following sleep deprivation. Psychofysiology 20, 152–159.CrossRefGoogle Scholar
 18. Sadeh, A., Raviv., A. & Gruber, R. (2000). Sleep patterns and sleep disruptions in school-age children. Developmental Psychology 36 nr. 3, 291–301.CrossRefGoogle Scholar
 19. Saenger, P. (1997). Growth hormone treatment for children without GH deficiency. Leading Article, Medical Forum Int. Google Scholar
 20. Shalet, S.M., Toogood, A., Rahim, A. & Brennan, B.M.D. (1998). The diagnosis of growth hormone de1/2ciency in children and adults. Endocrine Reviews, febr., 203–223.Google Scholar
 21. Stores, G. (1996). Practitioner review: assessment and treatment of sleep disorders in children and adolescents. Journal of child psychology and psychiatry 37 (8), 907–925.CrossRefGoogle Scholar
 22. Vasta, R., Haith, M.M. & Miller, S.A. (1999). Child Psychology: The modern science (3de dr.), 162–163. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 23. Webb, W. & Agnew, H. (1967). Sleep cycling within twenty-four hour episodes. Journal of experimental psychology 74, 158–160.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • E. Altena
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations