Neuropraxis

, Volume 3, Issue 2, pp 38–44

Fysieke groei en sensomotorische ontwikkeling tijdens de groeispurt in de puberteit

  • Jan Visser
  • Reint Geuze
  • Alex Kalverboer
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03070950

Cite this article as:
Visser, J., Geuze, R. & Kalverboer, A. NEPR (1999) 3: 38. doi:10.1007/BF03070950
  • 292 Downloads

Abstract

In een longitudinale studie is aangetoond dat de groeispurt in de puberteit bij jongens gepaard gaat met een vertraging in de ontwikkeling van sensomotorische vaardigheden. De hoeveelheid fysieke activiteit blijkt positief gerelateerd aan de sensomotorische vaardigheden, maar heeft weinig invloed op de negatieve effecten van de sterke toename in groei. Het is opmerkelijk dat jongens met Developmental Coordination Disorder (dcd), die bij het ingaan van de puberteit al een zwakke motoriek hebben, relatief weinig hinder lijken te ondervinden van de groeispurt. Een aantal van deze kinderen vertoont zelfs een snelle ontwikkeling gedurende de puberteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • Jan Visser
    • 1
  • Reint Geuze
  • Alex Kalverboer
  1. 1.

Personalised recommendations