Neuropraxis

, Volume 3, Issue 2, pp 38–44 | Cite as

Fysieke groei en sensomotorische ontwikkeling tijdens de groeispurt in de puberteit

 • Jan Visser
 • Reint Geuze
 • Alex Kalverboer
Artikelen
 • 344 Downloads

Abstract

In een longitudinale studie is aangetoond dat de groeispurt in de puberteit bij jongens gepaard gaat met een vertraging in de ontwikkeling van sensomotorische vaardigheden. De hoeveelheid fysieke activiteit blijkt positief gerelateerd aan de sensomotorische vaardigheden, maar heeft weinig invloed op de negatieve effecten van de sterke toename in groei. Het is opmerkelijk dat jongens met Developmental Coordination Disorder (dcd), die bij het ingaan van de puberteit al een zwakke motoriek hebben, relatief weinig hinder lijken te ondervinden van de groeispurt. Een aantal van deze kinderen vertoont zelfs een snelle ontwikkeling gedurende de puberteit.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth edition. Washington D.C., American Psychiatric Association.Google Scholar
 2. Henderson, S.E. en Sugden, D.A. (1992) Movement Assessment Battery for Children. Kent, Psychological Corporation Ltd.Google Scholar
 3. Jensen, R.K. (1981). The effect of a 12-month growth period on the body moments of inertia of children. Medicine and Science in Sports and Exercise, 13 (4), 238-242.Google Scholar
 4. Laszlo, J.I. en Bairstow, P.J. (1980) The measurement of kinaesthetic sensitivity in children and adults. Developmental Medicine and Child Neurology, 22, 454-464.Google Scholar
 5. Newell, K.M., Scully, D.M., Tenenbaum, F. en Hardiman, S. (1989). Body scale and the development of prehension. Developmental Psychobiology, 22, 1-13.Google Scholar
 6. Roede, M. J. en Wieringen, J.C. van (1985). Growth diagrams 1980; third nation wide survey. Supplement of the Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 63, 1-34.Google Scholar
 7. Soorani-Lunsing, R.J. (1993). Neurobehavioral relationships and puberty: another transformation? Early Human Development, 34, 59-67.Google Scholar
 8. Thelen, E. en Fisher, D.M. (1982). Newborn stepping: an explanation for a ‘disappearing reflex’. Developmental Psychology, 18, 760-775.Google Scholar
 9. Visser, J. (1998). Clumsy adolescents: a longitudinal study on the relationship between physical growth and sensorimotor skills of boys with and without dcd. Dissertatie, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 10. Visser, J., Geuze, R.H. en Kalverboer, A.F.K. (1998). The relationship between physical growth, movement experience and motor skills in adolescence: differences between children with dcd and controls. Human Movement Science, 17, 573-608.Google Scholar
 11. Volman, M.J.M. en Geuze, R.H. (1998). Relative phase stability of bimanual and visuomanual rhythmic coordination patterns in children with a developmental coordination disorder. Human Movement Science, 17, 541-572.Google Scholar
 12. Von Hofsten, C. en Rösblad, B. (1988). The integration of sensory information in the development of precise manual pointing. Neuropsychologica, 26, 805-821.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1999

Authors and Affiliations

 • Jan Visser
  • 1
 • Reint Geuze
 • Alex Kalverboer
 1. 1.

Personalised recommendations