Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 81–82 | Cite as

Gesignaleerd

Boekwerk
  • 49 Downloads

De groep oudere vluchtelingen uit landen als Irak, Somalië, Argentinië, Afghanistan, Vietnam, Bosnië en Soedan kent gigantisch veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Het moeten vluchten en alles achter je laten en de moeite om een weg te vinden in de Nederlandse samenleving, zijn daarvan wel de belangrijkste. Het boek Ongekend bijzondergeeft een beeld van zes oudere vluchtelingen in Nederland. Mensen met hun eigen verhaal, waarin de verschillen én de overeenkomsten duidelijk herkenbaar zijn. ‘Ik heb gekozen voor verder gaan’, meldt een van hen, een centraal thema voor alle geïnterviewden. In hun thuisland bekleedden ze functies als journalist, officier in militaire dienst, arts, politicoloog, architect, planoloog en universitair docent. In Nederland worden deze niet onaanzienlijke beroepen nauwelijks gewaardeerd en kunnen ze vaak niet meer hun eigen beroep uitoefenen. Wat alle verhalen ook gemeen hebben, zijn de afschuwelijke gebeurtenissen in hun verleden: gevangen genomen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations