Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 67–68 | Cite as

Nieuws

Het veld
  • 42 Downloads

Werk

Oudere werknemers voor wie het werk fysiek of mentaal te zwaar wordt, moeten elders, binnen of buiten hun eigen bedrijf, aan het werk kunnen blijven. Ter ondersteuning van dit ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ gaf staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in februari het startsein voor twaalf pilots ‘intersectorale mobiliteit’. De pilots maken deel uit van het kabinetsbeleid gericht op langer doorwerken. Voor vernieuwende projecten op dit terrein zijn er verschillende financierings- en subsidiemogelijkheden.

Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten. De jaarlijkse kosten worden in totaal op zes miljard euro geschat. De top vijf voor stressklachten luidt: industrie, gezondheidszorg, handel, overheid, vervoer en communicatie. En als het gaat om RSI, dan is de top vijf: gezondheidszorg, industrie, onderwijs, bouw, handel.

Ondanks de hoge werklast zijn werknemers in penitentiaire medische teamsin hoge mate tevreden en bevlogen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Personalised recommendations