Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 7, Issue 2, pp 48–49 | Cite as

‘Het beste is om ze persoonlijk op te zoeken’

Aandacht voor oudere vluchtelingen
 • Veronique Huijbregts
 • Nies van Grondelle
Vluchtelingen
 • 138 Downloads

Abstract

Een slechte gezondheid, een laag inkomen en beperkte taalbeheersing kenmerken het leven van veel oudere vluchtelingen. Het zijn stuk voor stuk risicofactoren voor sociale uitsluiting. Extra aandacht voor deze groep lijkt de komende jaren dan ook zeer op zijn plaats

Bronnen

 1. S. de Vries (2000), Psychosociale hulpverlening en vluchtelingen. Utrecht: Pharos.Google Scholar
 2. Stichting BMP (2004), De kracht van oudere vluchtelingen. Programma’s voor levensverhalen en expressie. Amsterdam: BMP.Google Scholar
 3. N.C.V. de Ruuk en C. Tenhaef (2004), Meer weten? Achtergronddocument Participatiebevordering langdurig werkloze Vluchtelingen met Gezondheidsproblemen. Utrecht: Pharos.Google Scholar
 4. Basistraining Psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen voor AMW en trainingen op maat. Pharos, kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid, tel. 030-2349800.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Veronique Huijbregts
  • 1
 • Nies van Grondelle
 1. 1.

Personalised recommendations