Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 400–410 | Cite as

Revalidatie bij sporters na reconstructie van het unlnaire collaterale ligament

  • Judy L. Seto
  • Clive E. Brewster
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Sporters die werpbewegingen moeten uitvoeren, zoals werpers bij honkbal en speerwerpers, stellen hun elleboog vaak bloot aan herhaaldelijke valguskrachten. Deze beweging kan het blessurerisico voor het ulnaire collaterale ligament (ucl) verhogen. Als het ucl gescheurd is, kan reconstructieve chirurgie nodig zijn om de sporter terug te brengen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vóór de blessure.

revalidatie na letsel elleboog humero-ulnaire gewricht humeroradiale gewricht radio-ulnaire gewricht na elleboogletsel revalidatie stretchen elleboogrevalidatie ulnair collateraal ligament 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Judy L. Seto
    • 1
  • Clive E. Brewster
  1. 1.

Personalised recommendations