Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 377–382 | Cite as

Beenbewegingen in ruglig van baby’s met spastische diplegie

  • Kenji Yokochi
  • Kazuhisa Inukai
Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Spastische diplegie is een veel voorkomende vorm van cerebrale parese, in het bijzonder onder te vroeg geboren kinderen. Het wordt gekenmerkt door bilaterale hypertone aandoening van voornamelijk de onderste extremiteiten. Algemeen wordt aangenomen dat het wordt veroorzaakt door een periventriculair infarct en/of hemorragie in beide hemisferen. De betrokkenheid van de onderste extremiteiten beïnvloedt de ontwikkeling van het bewegen, zoals verschillende auteurs hebben onderzocht.

kinderen cerebrale parese diplegie spastische spastische diplegie kinderen spastische diplegie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Kenji Yokochi
    • 1
  • Kazuhisa Inukai
  1. 1.

Personalised recommendations