Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 356–359 | Cite as

Incontinentie bij kinderen met myelomeningokèle: een Scandinavisch onderzoek

  • H. R. Lie
  • J. Lagergren
Article
  • 20 Downloads

Samenvatting

De controle over blaas en darmen werd bestudeerd bij 527 kinderen met myelomeningokèle (mmk) in de leeftijd tussen vier en achttien jaar. Gegevens werden verkregen uit de medische dossiers en uit een vragenlijst aan de ouders. 44 hadden normale blaascontrole; 50 hadden een urine-omleiding en de overige 433 hadden een neuropathische blaas zonder urine- omleiding, waarvan 31% hun blaas manueel leeg drukte en 40% intermitterende catheterisatie (ic) gebruikte. Zestig procent had hulp nodig bij het legen van de blaas. Kinderen die ic gebruikten waren zindelijker en hadden minder hulp nodig, maar werden weer vaker behandeld met antibiotica. Van de 527 kinderen hadden er 412 een verstoorde controle over de ontlasting. 212 ontlastten hun darm manueel, van wie 90% hulp nodig had. Ouders oordeelden dat urine- incontinentie veel spanningen gaf voor 37% van de kinderen en het niet kunnen ophouden van de ontlasting voor 33%.

incontinentie incontinentie kinderen myelomeningokèle kinderen zindelijkheid kinderen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • H. R. Lie
    • 1
  • J. Lagergren
  1. 1.

Personalised recommendations