Advertisement

Stimulus

, Volume 12, Issue 4, pp 333–333 | Cite as

Gewichtsbelasting tijdens opstaan en gaan zitten bij patiënten met hemiplegie

  • Margareta Enghardt
  • Elisabeth Olsson
Article
  • 22 Downloads

Samenvatting

Bij 42 subacute hemiplegiepatiënten en 16 gezonde volwassenen werd de verdeling van het lichaamsgewicht over beide benen onderzocht, zowel tijdens spontane beweging als na instructie die was gericht op evenredige gewichtsverdeling. De verticale bodemreactiekrachten werden gemeten door middel van twee platen, verbonden aan krachtmeters. Bij de geteste motorische opdrachten werd een verschil gevonden tussenpatiënten en controlepersonen: de patiënten vertoonden een voorkeur voor hun niet- paretische been. De verdeling van het lichaamsgewicht was echter minder asymmetrisch, wanneer de patiënten probeerden evenredig op te staan en te gaan zitten, vergeleken met het spontane opstaan/gaan zitten (p < 0,001). De eigen schatting van de patiënten over de verdeling van het lichaamsgewicht, vastgelegd op een visueel analoge schaal, correleerde met de feitelijke verdeling van het lichaamsgewicht tijdens het opstaan (r = 0,36) maar niet tijdens het gaan zitten.

hemiplegiepatiënt revalidatie 

Bij 42 subacute hemiplegiepatiënten en 16 gezonde volwassenen werd de verdeling van het lichaamsgewicht over beide benen onderzocht, zowel tijdens spontane beweging als na instructie die was gericht op evenredige gewichtsverdeling. De verticale bodemreactiekrachten werden gemeten door middel van twee platen, verbonden aan krachtmeters. Bij de geteste motorische opdrachten werd een verschil gevonden tussenpatiënten en controlepersonen: de patiënten vertoonden een voorkeur voor hun niet- paretische been. De verdeling van het lichaamsgewicht was echter minder asymmetrisch, wanneer de patiënten probeerden evenredig op te staan en te gaan zitten, vergeleken met het spontane opstaan/gaan zitten (p < 0,001). De eigen schatting van de patiënten over de verdeling van het lichaamsgewicht, vastgelegd op een visueel analoge schaal, correleerde met de feitelijke verdeling van het lichaamsgewicht tijdens het opstaan (r = 0,36) maar niet tijdens het gaan zitten.

Het motiveren van hemiplegiepatiënten om te letten op hun vermogen om tijdens opstaan en gaan zitten het lichaamsgewicht evenredig te verdelen, en het ontwerpen en toepassen van adequate zelf-rapportages lijkt een noodzakelijk onderdeel van een revalidatieprogramma om het aangeleerde ‘ongebruik’-syndroom te vermijden.

[92225 vert. Diewerke van Berlo-Spoelstra]

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Margareta Enghardt
    • 1
  • Elisabeth Olsson
  1. 1.

Personalised recommendations